Tuesday, January 21, 2014

लफडेबाजी..............


मृत्यूनंतरचा गौरव


चेहरे पे चेहरा..........

कॅप्शन जोडा

साखरेची सुरी...............


आघाड्यांचे वास्तव.................


डेडलाईन..................

कॅप्शन जोडाम्हातारे तरूण...............

कॅप्शन जोडा

खड्डेच खड्डॆ.....................स्वप्नांचा चकवा................

कॅप्शन जोडा

चेहरेशाही.............
गर्दीप्रिय राजकारण

कॅप्शन जोडा

इलेक्शन ऑफर

 
कॅप्शन जोडा

कोरोना युग