Thursday, December 31, 2009

स्वागताचे निमित्त

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

स्वागताचे निमित्त

मावळत्याचे दु:ख,
उगवत्याचा आनंद,
ग्लासा-ग्लासात फेसाळला जातो.
निमित्ताचा फायदा घेत
जो तो तनामनाने उसळला जातो.


नववर्षाचे स्वागत तर
जल्लोषात झाले पाहिजे !
याचा अर्थ असा नाही,
त्यासाठी प्याले पाहिजे !!

-सूर्यकांत डॊळ्से,पाटोदा (बीड)

Wednesday, December 30, 2009

राकेश पवारच्या निमित्ताने

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

राकेश पवारच्या निमित्ताने

त्यांचा दोष एवढाच
ते जन्माने पारधी आहेत.
’ध’ चा ’मा’ करणारे
आमच्यातच गारदी आहेत.

संशयाच्या भूताने
आम्ही पछाडलेलो आहोत.
हा याचाच पूरावा की,
आम्ही पिछाड्लेलो आहोत.

कधी कोंबड्या,कधी बकर्‍या,
कधी रानातील कणसं आहेत !
आम्ही शोधतो निमित्त
विसरतो तीसुद्धा माणसं आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, December 29, 2009

रॉंग नंबरचा चमत्कार

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

रॉंग नंबरचा चमत्कार

आलेले रॉंग नंबर
कुणालाही छळू शकतात.
पण आलेल्या रॉंग नंबरमुळे
लग्नही जुळू शकतात.

अनघटीत अनपेक्षित
असेच तर घडले आहे !
रॉंग नंबर आणि मिसकॉलचे प्रमाण
तेंव्हापा्सूनच वाढले आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, December 28, 2009

पिच रिपोर्ट

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

पिच रिपोर्ट

पिच उसळणारी असेल तर
सावधगिरीने वागत चला.
रंगाचा भंग होऊ नये यासाठी
प्रथम पिच रिपोर्ट बघत चला.

एकदा पिचचा अंदाज आला की,
ती आपणहून साथ देऊ लागते !
पिच रिपोर्ट किती महत्त्वाचा आहे
हेही तुमच्या ध्यानात येऊ लागते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Sunday, December 27, 2009

ढकलाढकल

***** आजची वात्रटिका ****
*********************

ढकलाढकल

करायचे तर काहीच नाही
वरवरचा पोतारा असतो.
बॅकलॉगच्या रोगावर
पॅकेजचा उतारा असतो.

उतार्‍यावर उतारे
उतरून टाकले जातात !
पॅकेजच्या नावावर
चालू दिवस धकले जातात.

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

Saturday, December 26, 2009

अतृप्त बकासूर

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

अतृप्त बकासूर

सैनिकांच्या शवपेट्यापासून
पोलिसांच्या जॅकेटपर्यंत
खाणारांना काहीच पुरले नाही.
सिमेंटपासून शेणापर्यंत
खायचे काहीच उरले नाही.

बकासूरांना बकासूरांचे
सोय म्हणून झाकावे लागते !
तृप्तीचे ढेकर आले तरी
कधी तरी ते ओकावे लागते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Friday, December 25, 2009

पॅकेजची बंडलबाजी

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

पॅकेजची बंडलबाजी

नीट विचार केला की,
बरोबर जाणवले जाते.
जुन्याला नवे लेबल लाऊन
नवे पॅकेज बनवले जाते.

बॅकलॉग कायम राहून
पॅकेजची रक्कम वाढते आहे !
वाढत्या बंडलबाजीची सवय
सर्वांनाच जडते आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड

थंडी: काही संदर्भ

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

थंडी: काही संदर्भ

थंडी...थंडी...आणि थंडी
कुणाच्या ओठी फक्त जप असतो.
कुणाच्या ओठी ग्लास-बाटली
कुणाच्या वाफाळता कप असतो.

थंडीला असे कपाप्रमाणेच
बाटलीमध्ये बुडवता येते.
थंडी असते एक नशा
ती तना-मनात चढवता येते.

ज्याला न उपाय काही
त्याला थंडी सोसावी लागते !
थंडीचा आनंद द्विगुणीत करण्या
हक्काची शेकोटी असावी लागते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, December 23, 2009

नो कॉमेंट्स

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

नो कॉमेंट्स

स्वच्छतागृहातल्या भिंतीवर
लोक नको तेवढी घाण करतात.
दुसरीकडे जागा नसल्यासारखी
तिथे बदामातून बाण मारतात.

स्वच्छतागृहातील भिंतीना
असे नको ते बघावे लागते !
सचित्र कॉमेंट्स वाचत वाचत
बिचार्‍यांना जगावे लागते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, December 21, 2009

हे मुकुंदराजा.....

***** आजची वात्रटिका *****
************************

हे मुकुंदराजा.....

तुमचे कवीपण
खरोखरच आद्य होते आहे.
तुमच्या ब्रॅंडचे म्हणे
लवकरच मद्य येते आहे.

आद्यकवी नंतर मद्यकवी
असे लेबलही जोडले जाईल !
तुमच्या नावाने चिअर्स करीत
बाटलीचे सील फोडले जाइल !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

गळीताचे धान्य

***** आजची वात्रटिका *****
************************

गळीताचे धान्य

विद्यार्थी सांगू लागले,
हे सरकारमान्य आहे.
ज्वारी,बाजरी,मका
हे गळीताचे धान्य आहे.

विद्यार्थ्यांचा हा युक्तीवाद
कोणता शिक्षक टाळू शकतो ?
तेलाऐवजी धान्यतून
आपण दारू तर गाळू शकतो !

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

Friday, December 18, 2009

कसाबवाणी

***** आजची वात्रटिका ****
**********************

कसाबवाणी

कसाब काय बोलेल
याचा मर्यादा राहिलेली नाही.
त्याने म्हणे आयुष्य़ात
एके-४७ पाहिलेली नाही.

कसाबच्या तोंडामध्ये
अहिंसेची भाषा आहे !
कसाबची बतावणी म्हणजे
न्यायव्यवस्थेचा तमाशा आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Thursday, December 17, 2009

भिंतीला कॅमेरे असतात

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

भिंतीला कॅमेरे असतात

उठसूठ कुणालाही
स्टिंगमध्ये पकडू लागले.
खाजगीत बोलतानाही
आता शब्द आखडू लागले.

स्टिंग ऑपरेशनची फॅशन
दिवसेंदिवस दृढ होते आहे !
भिंतीला कॅमेरे असतात
अशी म्हणही रूढ होते आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

असली-नकली

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

असली-नकली

असली काय?नकली काय?
पंचायत होऊन बसली आहे.
नकलीचा रूबाब असा की,
वाटते तेच असली आहे.

रेशन कार्डपासून,व्हिसापर्यंत
इथे पाहिजे ते नकली आहे !
तिथे तिथे हे घडू शकते,
जिथे जिथे नियत विकली आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, December 16, 2009

ज्याची त्याची हिटलिस्ट

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

ज्याची त्याची हिटलिस्ट

ज्याने त्याने आपल्या मनात
क्रमवारी लावलेली असते.
आपापली हिटलिस्ट
तयार करून ठेवलेली असते.

कोणाकडेच हिटलिस्ट नाही
असे गृहीत धरता येणार नाही !
सर्वांची अडचण अशी की,
ती जगजाहिर करता येणार नाही !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, December 15, 2009

लाल फितीचा कारभार

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

लाल फितीचा कारभार

त्यांनी लुटायचे ठरविले तर
कसे सांगावे काय काय लुटतात?
बिचार्‍या फायलींनाही
अचानकपणे पाय फुटतात.

काहींना पाय फूटतात,
काही फायली दाबल्या जातात !
फाय़लींच्या सरकासरकीवरच
त्यांच्या खुर्च्या उबल्या जातात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, December 14, 2009

चळवळींचे स्टंट

****** आजची वात्रटिका *****
************************

चळवळींचे स्टंट

चळवळी कमी झाल्या
सगळी स्टंटबाजी आहे.
भुकेला कोल्हा तर
फक्त काकडीला राजी आहे.

तडजोडीत गुंतलेले
चळवळीची चाके आहेत !
ज्यांच्या विरुध्द लढायचे
तेच पाठीराखे आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Sunday, December 13, 2009

पक्षीय उपेक्षा

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

पक्षीय उपेक्षा

नकार आणि होकार
दोघातले अंतर कळत नाही.
वाट बघून बघुनही
समीकरण जुळत नाही.

एकतर्फी प्रेम म्हणजे
एकतर्फी प्रेम असते !
राजकारणी असो वा सामान्य
सगळ्यांचेच सेम असते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, December 12, 2009

ओळख परेड

****** आजची वात्रटिका *****
************************

ओळख परेड

नेत्यांच्या वाढदिवसाला
पुरवण्या सजल्या जातात.
डिजीटलच्या साईझवरून
पक्षीय निष्ठा मोजल्या जातात.

ने्त्यांचे वर,कार्यकर्त्यांचे खाली
चेहरे झळकले जातात !
डिजीटल बोर्डवरूनच
कार्यकर्ते ओळखले जातात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (

Thursday, December 10, 2009

ओबामाची मल्लिनाथी

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

ओबामाची मल्लिनाथी

जिथे शांततेचा नोबेल
जाहिर स्विकारला गेला.
तिथेच गांधीवाद
जाहिर नाकारला गेला.

गांधीजींच्या अहिंसेवर
जणू ही मल्लिनाथी आहे !
युद्धानंतरच्या शांततेला
स्मशानच साथी आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, December 9, 2009

शेतकर्‍यांचा संवाद

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

शेतकर्‍यांचा संवाद

आपणच मद्यसम्राट होऊ
उगीच विदेशी घ्यायची कशाला?
तु बाजरीची गाळ,
मी ज्वारीची गाळतो
उगीच हातभट्टी प्यायची कशाला?

पोटाच्या भूकेला
दारूसोबत जाळता येईल !
ज्वारी-बाजरी संपली की,
पुढे मक्याचीही गाळता येईल !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

अरे रामा......

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

अरे रामा......

आता तुम्हीच सांगा
काय गौण? काय प्रधान आहे ?
फुटला का फोडला?
फक्त चर्चेलाच उधाण आहे.

मूळ मुद्दे गौण झाले
नको ते मुद्दे प्रधान होत आहेत !
आपल्या मूर्खपणाचा फायदा
अतिरेकी घेत आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) .

दारूबंदीची ऐशीतैशी

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

दारूबंदीची ऐशीतैशी

पिणारे पित आहेत
आम्हांला मात्र चढू लागली.
दारूड्यांबरोबर कारखान्यांची
संख्यासुद्धा वाढू लागली.

लिकर काय ?वाईन काय ?
मद्यार्काचाच डेरा आहे !
दारूबंदीच्या धोरणाला
उत्पादन शुल्काचा फेरा आहे !!


-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, December 8, 2009

अप्रेक्षणीय

****** आजची वात्रटिका *****
************************

अप्रेक्षणीय

येईल तो दिवस
वृत्तवाहिण्या साजरा करतात.
मुलाखती आणि बातम्यांसाठी
गुन्हेगारांनाही मुजरा करतात.

आपण बिचारे प्रेक्षक
आपण त्यांना काय बोलू शकतो ?
पॅरोलवर सुटलेला आरोपीही
त्यांना मुलाखतीसाठी चालू शकतो !

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, December 7, 2009

कसोटीचे रंग

****** आजची वात्रटिका *****
************************

कसोटीचे रंग

कसोटीतला रटाळपणा टाळून
त्यातही रंग भरता येतो.
उगीच रखडत बसण्यापेक्षा
कसोटीचाच ट्वेंटी-२० करता येतो.

ट्वेंटी-२०चा आनंद
तुम्ही कसोटीत घेऊ शकता.
सर्वात मोठा फायदा हा की,
तुम्ही फॉलोऑन देऊ शकता.

खेळाचा आनंद सांगतो
कोण किती रसिक आहे ?
कसोटी हेच तर
क्रिकेटचे बेसिक आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

Sunday, December 6, 2009

चळवळीचा ताळेबंद

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

चळवळीचा ताळेबंद

ज्याला जसे वाटता येईल
तसे बाबासाहेब वाटले आहेत.
चळवळीच्या पाठीराख्यांनी
आपले दुकाने थाटले आहेत.

पुढे तर नेलीच नाही,
मागे मागे ओढीत आहेत !
चळवळीचे हिशोब सारे
सध्या तरी बुडीत आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, December 5, 2009

दूरदर्शन वृत्तांत

****** आजची वात्रटिका *****
***********************

दूरदर्शन वृत्तांत

मराठी वृत्तवाहिन्या
पुरत्या इंग्रजाळलेल्या आहे्त.
आईचे दूध सोडून
इंग्रजीवर भाळलेल्या आहेत.

डोळे उघडून नीट बघा
जरी जग जिंकण्याची आस आहे !
दुसर्‍याची बोली,दुस‍र्‍याचा बाणा
हेच धोरण २४ तास आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

Friday, December 4, 2009

त्रिशंकू अवस्था

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

त्रिशंकू अवस्था

लिंबु-टिंबूच्या हाती
सत्तेचा तंबू असतो.
मोठ्यांची कनात
यांचा मात्र बांबू असतो.

इटुकले-पिटूकले
त्यामुळेच धिटूकले होतात !
वाट्टेल त्या भावाने
लिंबु-टिंबू विकले जातात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

Thursday, December 3, 2009

आपापली व्यवस्था

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

आपापली व्यवस्था

डोळ्याला झापडं लावा
दिसतेय ते मुळी पाहू नका.
माशांशी वैर धरायचे तर
पाण्यामध्ये राहू नका.

पाठीशी नसतो कोणी
ज्याची त्याला पडलेली आहे !
व्यवस्था ही व्यवस्था असते
बोलू नका ती सडलेली आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, December 2, 2009

शोधा म्हणजे सापडेल

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

शोधा म्हणजे सापडेल

आमच्या अज्ञानाची
यासारखी दुसरी दुर्दशा नाही.
आम्हांला कालपरवा कळाले
हिंदी आमची राष्ट्रभाषा नाही.

आम्हांला अंधारात ठेऊन
त्यांनी बरेच काही साधले आहे !
आता शोधावे लागेल
आमच्यावर काय काय लादले आहे ?

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) .

Tuesday, December 1, 2009

पॅटर्न ते पेटर्न

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

पॅटर्न ते पेटर्न

कालचे सारे पॅटर्न
आज पून्हा खोटे झाले.
काल विरोधात लढलेल्यांचे
आज साटेलोटे झाले.

नवा दिवस, नवी समीकरणे,
हेच राजकीय सत्य आहे !
मनी पुढे सज्जना,
सारे सारे मिथ्य आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

बिहार पॅटर्न .... मराठी वात्रटिका

  आजची वात्रटिका --------------------- बिहार पॅटर्न जसे कर्म तसे फळ, हे लगेच प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्रात जे कमावले, ते बिहारमध्ये गमावले ग...