Tuesday, February 27, 2024

दैनिक वात्रटिका26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -264वा

दैनिक वात्रटिका
26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -264वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका
 

मराठी भाषा समृद्धी....प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

मराठी भाषा समृद्धी

आजकाल राजकारण्यांमुळे तरी,
मराठी भाषा समृद्ध होऊ लागली.
मराठी भाषेची प्रत्येक बोली,
आजकाल ऐकायला येऊ लागली.

दर दहा कोसाला जशी भाषा बदलते,
तशी नेत्याप्रमाणेभाषा बदलू लागली.
जो लावतो जसा ताव,
तशी भाषेचीही नशा बदलू लागली.

जसे काय राजकीय नेत्यांकडे,
मराठी भाषा समृद्धीचे गुत्ते आहे !
साहित्य संमेलनातून मिरवल्याने,
त्यांचे काम शंभर टक्के फत्ते आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8488
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
27फेब्रुवारी 2024
 

Monday, February 26, 2024

दैनिक वात्रटिका26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -264वा

दैनिक वात्रटिका
26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -264वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
https://drive.google.com/file/d/1lQzj08zJFnRSnelxXg8gYlORpTAOJHWU/view?usp=drivesdk
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

 

धोक्याचे वळण....प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

धोक्याचे वळण

आरोपावर प्रतिआरोप आहेत,
बढाया वर बढाया आहेत.
कालच्या सामाजिक लढाया,
आज वैयक्तिक लढाया आहेत.

समाजकारणात राजकारण,
त्यामुळेच सगळा पचका आहे.
जुळत आलेल्या गोष्टींचा,
अचानकपणे विचका आहे.

संयम आणि अतिरेक,
यांच्याही मर्यादा पार आहेत !
अगदी छातीठोकपणे,
आता कमरेखाली वार आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8487
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
26फेब्रुवारी 2024
 

Sunday, February 25, 2024

दैनिक वात्रटिका25फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -2623वा


 दैनिक वात्रटिका
25फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -2623वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

कॉपीचा रोग..प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

कॉपीचा रोग

देवी गेला;पोलिओ गेला,
कॉपी जायची शक्यता नाही.
कॉपीचा कायमचा बंदोबस्त,
काही व्हायची शक्यता नाही.

केजी पासून पीजी पर्यंत,
मागे कॉपीचे भूत आहे.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये तर,
कॉपीला एकच उत आहे

त्याला पेपर कसे म्हणावे?
जो परीकक्षेपूर्वी फुटत नाही!
कॉपीशिवाय परीक्षासुद्धा,
परीक्षा काही वाटत नाही !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8486
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
25फेब्रुवारी 2024
 

Saturday, February 24, 2024

दैनिक वात्रटिका24फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -262 वा


दैनिक वात्रटिका
24फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -262 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका
 

राजकीय समीकरण...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

राजकीय समीकरण

बेरजेच्या राजकारणात,
निष्ठेची वजाबाकी होऊ लागली.
कुठून कुठून नेते मंडळी,
एकाच पक्षात जाऊ लागली.

सत्तेच्या गुणाकारात,
तत्वांचा भागाकार होत आहे.
हातचे बरोबर मोजले तरी,
चुकीचीच बेरीज होत आहे.

पक्षीय समतोल साधला तरी,
समीकरण काही सिद्ध होत नाही !
एकाच दर्शनाने काही,
कोणताच देव वृद्ध होत नाही !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8485
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
24फेब्रुवारी 2024
 

Friday, February 23, 2024

दैनिक वात्रटिका23फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -261 वा


दैनिक वात्रटिका
23फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -261 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

 

सुप्त इरादे ...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

सुप्त इरादे

सर्व काही मिळूनसुद्धा,
राजकारणी अतृप्त असतात.
वरवर वेगळे दिसले तरी,
त्यांचे इरादे मात्र सुप्त असतात.

कावळा बसला फांदी मोडली,
असे कधीच काही होत नाही !
राजकीय बंडाळीला,
उधाण काही उगीच येत नाही !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8484
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
23फेब्रुवारी 2024
 

Thursday, February 22, 2024

दैनिक वात्रटिका22फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -260 वा


दैनिक वात्रटिका
22फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -260 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

काळाची कसोटी...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

काळाची कसोटी

कोण खरे? कोण खोटे?
कोण तकलादू? कोण बेगडे आहे?
काळाच्या कसोटी वरती,
सगळेच कसे उघडे नागडे आहे.

अगदी सगळ्यांना फसवता येते,
पण काळाला फसवता येत नाही.
कुणालाही गप्प बसू शकतात,
काळाला गप्प बसवता येत नाही.

काळ एवढा निष्ठुर की,
दुधाचे दूध पाण्याचे पाणी करतो !
ज्यांना तुम्ही दूधखुळे समजता,
त्यांना सुद्धा काळ ज्ञानी करतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8483
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
22फेब्रुवारी 2024
 

Wednesday, February 21, 2024

दैनिक वात्रटिका21फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -259 वा

दैनिक वात्रटिका
21फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -259 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

 

Tuesday, February 20, 2024

दैनिक वात्रटिका 20फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -258 वा


दैनिक वात्रटिका
20फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -258 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका
 

सक्ती,भक्ती आणि मुक्ती ....प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------
सक्ती,भक्ती आणि मुक्ती
नेत्यांच्या पक्षांतराच्या,
बातम्यांबरोबर वावड्या आहेत.
त्याचेच चांगभले आहे...
ज्यांच्याकडे गुळ खोबरे,
ज्यांच्याकडे रेवड्या आहेत.
अफवा आणि वावड्या,
जरा जास्तच खऱ्या होत आहेत.
कुणावर सक्ती होत असली तरी,
त्यांच्या इच्छा पुऱ्या होत आहेत.
सक्तीपोटी भक्ती आहे,
भक्तीसाठी राजकी युक्ती आहे !
शेवटचे दिवस तरी गोड जावेत,
यासाठी संकटातून मुक्ती आहे !!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8481
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
20फेब्रुवारी 2024

 

Monday, February 19, 2024

दैनिक वात्रटिका19फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -257 वा

दैनिक वात्रटिका
19फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -257 वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

 

गुंडांचे मनसुबे...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------
गुंडांचे मनसुबे
राजकीय पक्षात जाण्यापेक्षा,
आपण आपलाच पक्ष काढू.
उघड उघड आपण लढतोच,
नंतर लपून-छपून ल लढू.
ते आपल्यामुळे जिंकतात,
आपण सहज जिंकू शकतो.
आपल्या उपद्रवमूल्यावरती,
कशाला कोण शंकू शकतो ?
इतरांप्रमाणे आपल्यावरही,
लोकशाही कशी हसेल?
बंदूक, सुरा किंवा हातकडी,
हाच आपलं सिम्बॉल असेल !
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8480
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
19फेब्रुवारी 2024

 

पक्षीय कलम...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

पक्षीय कलम

कधी याला; कधी त्याला,
जाळ्यामध्ये घेरू लागले.
एका पक्षावर दुसऱ्या पक्षाचे,
राजकीय कलम करू लागले.

काही जाळे गोडी गुलाबीचे,
काही जाळे जुलमी आहेत.
काही राजकीय पक्ष तर,
एक नाही अनेक कलमी आहेत.

राजकीय कलम केलेले पक्ष,
बहुरंगी बहुढंगी वाटू लागले !
दररोज कोणत्या तरी पक्षाला,
नव नवीन कलम फुटू लागले !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8479
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
18फेब्रुवारी 2024
 

Sunday, February 18, 2024

दैनिक वात्रटिका18फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -255वा

दैनिक वात्रटिका
18फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -255वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

Saturday, February 17, 2024

दैनिक वात्रटिका17फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -254वा पाने - 45


दैनिक वात्रटिका
17फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -254वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका

 

आभाळाएवढे समाधान...प्रसिद्ध वात्रटिकाकार व्याख्याते सूर्यकांत डोळसे यांची मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-------------------------

आभाळाएवढे समाधान

सारी दुनियाच भ्रष्ट आहे,
असे म्हणणे नकारात्मक वाटते.
भ्रष्टाचाराला व्यवहार म्हणा,
असे म्हणणे सकारात्मक वाटते.

प्रश्न मग एवढाच उरतो,
तुम्ही देणारे की घेणारे आहात?
जसे वारे तसे उफणावे,
असे शरणागत होणारे आहात ?

आकाशाला ठिगळ लावताना,
लावणाऱ्याचीही फाटू शकते !
ठिगळ लावायचा प्रयत्न केला,
हे लढाऊ समाधान मिळू शकते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-8478
दैनिक झुंजार नेता
वर्ष -24वे
17फेब्रुवारी 2024
 

Friday, February 16, 2024

दैनिक वात्रटिका16फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -254वा पाने -45


दैनिक वात्रटिका
16फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..
अंक -254वा 
पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाईल.
-सूर्यकांत डोळसे
संपादक,दैनिक वात्रटिका
 

दैनिक वात्रटिका26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे..अंक -264वा

दैनिक वात्रटिका 26फेब्रुवारी2024....वर्ष- तिसरे.. अंक -264वा  पाने -45 अंक डाऊनलोड लिंक - https://drive.google.com/file/d/1mqkcNOoIdypEM3GO2...