Tuesday, December 7, 2021

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-----------------------

ऐतिहासिक विकृती

एकीकडे खोट्या इतिहासाशी,
खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे.
दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या,
विकृत आवृत्या काढणे चालू आहे.

संयम आणि सामंजस्यालाही,
विकृती स्विकृती समजते आहे!
संविधानिकऐवजीअसंविधानिक,
भाषाच विकृतीला उमजते आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
--------------------------------
फेरफटका-7780
दैनिक झुंजार नेता
7डिसेंबर2021
----------------

 

नाद खुळा !....मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-----------------------

नाद खुळा !

आपल्याच पायावरती,
आपलाच धोंडा असतो.
जेव्हा सत्ता एके सत्ता,
एवढाच अजेंडा असतो.

सत्ता हेच ध्येय होते,
सत्ता हेच धोरण असते.
सत्ता हाच संकल्प,
सत्ता हेच तोरण असते.

सत्तेच्या नियमाला,
कुणीही अपवाद नाही!
असा पक्ष शोधून दाखवा,
ज्याला सत्तेचा नाद नाही!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------
चिमटा-6344
दैनिक पुण्यनगरी
7डिसेंबर2021

 

Monday, December 6, 2021

क्रिया-प्रतिक्रिया...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-----------------------

क्रिया-प्रतिक्रिया

त्यांनी पाजळली लेखणी,
यांनी शिंपडलेली शाई आहे.
उतावळ्या बावळ्यांना,
अभिव्यक्तीची घाई आहे.

क्रिया आणि प्रतिक्रियेला,
वादग्रस्ततेची नशा आहे!
संयम रुजवा भजावा,
याचीच आता आशा आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------
फेरफटका-7779
दैनिक झुंजार नेता
6डिसेंबर2021

 

आय हेट लिपस्टिक...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-----------------------

आय हेट लिपस्टिक

"आय हेट लिपस्टिक"
असा मिडीयात हॅश टॅग आहे.
त्यांच्याप्रमाणेच आममचाही,
लिपस्टिकवर जुना राग आहे.

कुणी ओठ बंद केले तरी,
आमचे लिपस्टिकवर दात आहेत!!
कुणी ओठांचे चंबू केले तरी,
त्याचे तोटे सर्वांनाच ज्ञात आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------
चिमटा-6343
दैनिक पुण्यनगरी
6डिसेंबर2021

 

Sunday, December 5, 2021

गैरसमज....मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ---------------------------- गैरसमज हा निष्कर्ष खरा नाही, मराठी कविता टुकार आहे. संमेलनात घुसलेली कविता मात्र, बेक्ककार आणि भिकार आहे. आपल्या कर्तव्यापासून मराठी कविता चुकार आहे कविता चिकार होऊनही, टोळकेशाहीचा स्विकार आहे. कविता जशी पेताड आहे, तशी कविता गंजाटी आहे. माय मराठीची नाही, घुसखोरांची कूस वांझोटी आहे. सच्चे कवी होतात खट्टू, वशिल्याचे तट्टू अधिक असतात! हा गैरसमज काढून टाका सगळेच प्रातिनिधिक असतात!! -सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड) मोबाईल-9923847269 --------------------------------------- फेरफटका-7778 दैनिक झुंजार नेता 5डिसेंबर202
 

पक्षीय साहित्य संमेलन...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
----------------------------

पक्षीय साहित्य संमेलन

संमेलनात राजकारणाने,
नसता कळस गाठू नये.
कुणी पक्षीय साहित्य संमेलन,
भरवले तर नवल वाटू नये.

आजचा छुपा कार्यक्रम,
उद्या उघडपणे होवू शकतो!
संमेलनाचा हा नवा प्रवाह,
नवे राजकीय वळण देऊ शकतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------
चिमटा-6342
दैनिक पुण्यनगरी
5डिसेंबर2021

 

Saturday, December 4, 2021

घाला मास्क,वागा नीट... मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
------------------------
घाला मास्क,वागा नीट
डबल लस,डबल मास्क,
ओमायक्रॉनचा उतारा आहे.
कारोनाच्या अनुभवीपणावर,
कोरोनाचाच पोतारा आहे.
कोरोनाच्या अस्तित्वावर,
उगीच पोतारे फिरवू नका!
डबल डोसवाल्यांनो,
उजळ नाकाने मिरवू नका !!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------
फेरफटका-7776
दैनिक झुंजार नेता
4डिसेंबर2021
साहित्याचा 'कौतुक' सोहळा... मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
------------------------

साहित्याचा 'कौतुक' सोहळा

नाशिकस्थळी सिद्ध झाले,
संमेलन अध्यक्षलेस होवू शकते.
उद्या अध्यक्षीय पात्रताही,
फिजिकल फिटनेस होवू शकते.

तब्येत आणि कोरोनाचे कारण,
तसे पाहता लॉजिकल हीट होते !
तेही अक्करमाशे ठरविले गेले,
जे म्हणे फिजिकल फिट होते!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------
चिमटा-6341
दैनिक पुण्यनगरी
4डिसेंबर2021

 

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...