Tuesday, March 3, 2009

पाकिस्तानचे भविष्य़

पाकिस्तानचे भविष्य़

विश्वास,शांतता,माणुसकीची
तिथे दाणादाण होत आहे
पाकिस्तान पाकिस्तान राहिला नाही
त्याचे अतिरेकिस्तान होत आहे.

त्यांनी त्यांचा घात केला
त्यात अतिरेक्यांचा काय दोष होता?
इतिहासात एकच ओळ असेल
इथे पाकिस्तान नावाचा देश होता!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबा.९९७०४०८९२५

कोरोना युग