Thursday, February 14, 2013

दुष्काळाची जबाबदारी

दुष्काळाची जबाबदारी

पॅकेजवर पॅकेज देऊन
जबाबदारी नाकारता येत नाही.
स्वत:चा धोरनात्मक दुष्काळ
का बरे स्विकारता येत नाही.

बोलाचीच कढी आहे,
बोलाचाच भात आहे !
उद्या कदाचित म्हणतीलही
दुष्काळामागे परदेशी हात आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

हृदयी वसंत फुलताना...


ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...