Thursday, February 14, 2013

दुष्काळाची जबाबदारी

दुष्काळाची जबाबदारी

पॅकेजवर पॅकेज देऊन
जबाबदारी नाकारता येत नाही.
स्वत:चा धोरनात्मक दुष्काळ
का बरे स्विकारता येत नाही.

बोलाचीच कढी आहे,
बोलाचाच भात आहे !
उद्या कदाचित म्हणतीलही
दुष्काळामागे परदेशी हात आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

हृदयी वसंत फुलताना...


बिहार पॅटर्न .... मराठी वात्रटिका

  आजची वात्रटिका --------------------- बिहार पॅटर्न जसे कर्म तसे फळ, हे लगेच प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्रात जे कमावले, ते बिहारमध्ये गमावले ग...