Thursday, April 30, 2020

अनुभव हीच खात्री

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
अनुभव हीच खात्री
साऱ्या जगाला गॅरंटी वाटते,
चीन हेच कोरोनाचे कूळ आहे.
नुकसान भरपाईची मागणी
हे त्याचेच तर खरे मूळ आहे.
नकली मालवाला म्हणून,
आता चीनला कोण हिणवू शकतो ?
चीननेही जगाला दाखवून दिले,
आम्हीही गॅरंटेड माल बनवू शकतो !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7271
दैनिक झुंजार नेता
30एप्रिल2020
-----------------------------
#कोरोना

साथी हात बढाना..

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
साथी हात बढाना..
आता आयुष्यातून कोरोनाला,
सहज वगळता येणार नाही
घट्ट पाय रोवल्याशिवाय,
कोरोना काही जाणार नाही.
आज आहे तसे उद्याचे,
आयुष्यही कोरोनामय असेल.
वर्तमान कोरोनामय आहे,
भविष्यही कोरोनामय असेल.
वास्तवाचा स्विकार करणे,
हेच आपल्या हाती असेल !
नव्या संकटांना तोंड देताना,
कोरोनाच आपला साथी असेल !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5783
दैनिक पुण्यनगरी
30एप्रिल2020
-----------------------------
#कोरोना

Wednesday, April 29, 2020

विघातक वेड

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
विघातक वेड
संकटात धावणाऱ्या देवदूतांची,
आपल्याकडे मुळीच उणीव नाही.
दुर्दैव हे की,देवदूतांच्या कार्याची,
आपल्याला मुळीच जाणीव नाही.
देवदूतांच्या उपकाराची,
कधीही अपकाराने फेड नको !
कृतज्ञतेची कास धरूया,
कृतघ्नतेचे विघातक वेड नको !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7270
दैनिक झुंजार नेता
29एप्रिल2020
-------------------------
#कोरोना

ओळख-पाळख

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
ओळख-पाळख
आजकाल कुणाचाच चेहरा,
कुणासमोर झळकत नाही.
माणसाला माणूसही
मास्कमुळे ओळखत नाही.
माणसातला माणूस ओळखू नये,
एवढेही खाली घसरू नका !
कोरोनासारखे विषाणू होऊन,
तुम्ही समाजात पसरू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5782
दैनिक पुण्यनगरी
29एप्रिल2020
-----------------------------
#कोरोना

Tuesday, April 28, 2020

उघडा डोळे,वागा नीट

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
उघडा डोळे, वागा नीट
सारे जग धास्तावलेले,
पण आम्हांला किती मस्ती आहे?
फक्य आम्हाला सोडून जगाला,
कोरोनाची प्रचंड धास्ती आहे.
ज्यांना ज्यांना मस्ती होती,
कोरोना तिथे तिथे जोमात आहे !
ना चालली दुवा,ना चालली दवा,
आज प्रत्येक देश कोमात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7269
दैनिक झुंजार नेता
28एप्रिल2020
-----------------------------
#कोरोना

खतर 'नाक' भविष्य

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
खतर 'नाक' भविष्य
मास्क बांधता बांधता,
नाकी नऊ यायला लागले.
कुणाकुणाची नाकं तर,
चपटे व्हायला लागले.
कोरोना गेल्यानंतर त्याच्या
कटू आठवणी शेष असतील !
मास्कमुळे चीन प्रमाणे नकटे,
जगात अनेक नवे देश असतील !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5781
दैनिक पुण्यनगरी
28एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Monday, April 27, 2020

वॉरियर्स बना,कॅरीयर्स नको !

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
वॉरियर्स बना,कॅरीयर्स नको !
जे कोरोनाविरुद्ध लढतात,
ते कोरोना वॉरियर्स आहेत.
जे कोरोनाची वाहतूक करतात,
ते कोरोना कॅरीयर्स आहेत.
कोरोना वॉरियर्स बना,
कोरोना कॅरीयर्स बनू नका !
आपल्यामुळे इतरांनाही,
डेंजर झोन मध्ये आणू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7268
दैनिक झुंजार नेता
27एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

आत्मघात

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
आत्मघात
अत्यावश्यक सेवेचे पास घेऊन,
कोरोना इकडे तिकडे फिरतो आहे.
अगदी अधिकृतपणे कोरोना,
जिकडे तिकडे प्रवेश करतो आहे.
नकळतपणे का होईना,
कोरोनाची साथ करू नका !
आपल्याबरोबर इतरांचाही,
नकळतपणे घात करू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5780
दैनिक पुण्यनगरी
27एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Sunday, April 26, 2020

तळीरामांचा तळतळाट

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
तळीरामांचा तळतळाट
खाण्याची जशी सोय करता,
तशी पिण्याची सोय करा.
चकणा-बिकणा काही नको,
फक्त चण्याची सोय करा.
तळीरामांच्या या तळतळाटाने,
सगळे दिवस फ्राय डे झाले !
नरडे कोरडे पडल्याने,
कोरोनाचे दिवस 'ड्राय डे' झाले!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5779
दैनिक पुण्यनगरी
26 एप्रिल2020

Saturday, April 25, 2020

कोरोनाचा पाहुणचार

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोरोनाचा पाहुणचार
कधी मामा,कधी मामी,
कधी मेहुणी-मेव्हणा आहे.
आता तर कोरोना,
घरबसल्या पाव्हणा आहे.
कोरोना एकटा;दुकटा नाही,
संगे-सोयरे घेऊन येतो आहे !
आपल्याला पत्ताही न लागता,
कोरोना पाहुणचार घेतो आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7266
दैनिक झुंजार नेता
25एप्रिल2020
------------------------------------

कोरोनाचा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोरोनाचा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी
अगोदर कोरोना
फक्त टिकी टिकी खेळत होया.
कुठेतरी चुकून-माकून,
एखादा पेशंट मिळत होता.
आजकाल कोरोना,
ट्वेन्टी-ट्वेन्टी खेळतो आहे.
चौकार आणि षटकार,
सहजा-सहजी मिळतो आहे.
कोरोनाच्या विजयाची,
बडबड बाष्कळ आहे !
फक्त फिल्डिंग टाईट ठेवा,
तेव्हढेसुद्धा पुष्कळ आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5778
दैनिक पुण्यनगरी
25 एप्रिल2020
------------------------------------

Friday, April 24, 2020

कोरोना 420

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोरोना 420
पॉजिटीव्हचे निगेटिव्ह,
निगेटिव्हचे पॉजिटीव्ह आहे.
जसा कोरोना घातकी आहे,
तसा तो लबाडांचा रिलेटिव्ह आहे
कोरोनाच्या उपायांबरोबर
प्रयोग आणि चर्चांचा कीस आहे !
कोरोना जसा छुपा रुस्तुम,
तसा तो पक्का 420 आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7266
दैनिक झुंजार नेता
24एप्रिल2020
------------------------------------

इझी टार्गेट

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
इझी टार्गेट
निडरपणा आणि बेफिकिरीत,
फरक करणे जिकिरीचे आहे.
पण कोरोनाला सहज घेणे,
हे नक्की बेफिकिरीचे आहे.
स्वतःची काळजी नका करू,
पण इतरांचे तरी भान ठेवा !
आपण 'इझी टार्गेट' होणार नाही,
याची तरी थोडी जाण ठेवा!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5777
दैनिक पुण्यनगरी
24 एप्रिल2020
------------------------------------

Thursday, April 23, 2020

कोरोनाची छाया

कोरोनाची छाया
हॉटस्पॉट चे आकर्षण होते,
त्याची आता भीती वाटू लागली.
कोरोनाची काळीकुट्ट छाया,
साऱ्या जगावरती दाटू लागली.
शब्द बदलले,अर्थ बदलले,
सगळी कोरोनाची माया आहे !
जगाच्या कायापालटावर,
कोरोनाचीच छाया आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7265
दैनिक झुंजार नेता
23एप्रिल2020
------------------------------------

शेअर अँड केअर

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
शेअर अँड केअर
जे जे आऊटडोअर होते,
ते ते सर्व काही इनडोअर झाले,
काही काही भटकते आत्मे तर,
सर्वात अधिक बोअर झाले.
तुम्ही बोअर झालात तरी,
इतरांना मात्र बोअर करू नका.
आनंद शेअर करायचा सोडून,
उगीच दुःख शेअर करू नका.
कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटाला,
आपण हसत तोंड देऊ शकतो !
आपले धैर्य बघून कोरोनाही,
एक दिवस हतबल होऊ शकतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5776
दैनिक पुण्यनगरी
23 एप्रिल2020
------------------------------------
#कोरोना

Wednesday, April 22, 2020

सर्वव्यापी कोरोना

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
सर्वव्यापी कोरोना
कोरोनाच्या व्हायरसचे,
एकच वादळ उठले आहे.
मुंबईतल्या 'वर्षा'पासून,
थेट राष्ट्रपती भवन गाठले आहे.
कोरोना सर्वस्पर्शी आहे,
कोरोना सर्वव्यापी आहे !
कोरोनाच्या प्रवेशासाठी,
थोडी बेपर्वाई काफी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
सा.सूर्यकांती
22एप्रिल2020
----------------------------------

कोरोनाचा संदेश

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोरोनाचा संदेश
मंत्राला मोजत नाही,
तंत्राला मोजत नाही.
श्रद्धा-अंधश्रद्धेलाही,
कोरोना धजत नाही.
विश्वास अनुभवाशिवाय ठेवा,
विश्वास अनुभवानंतर ठेवा!
कोरोना तर हेच सांगतो,
मूर्खपणापासून अंतर ठेवा!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5775
दैनिक पुण्यनगरी
22 एप्रिल2020
------------------------------------
#कोरोना

Tuesday, April 21, 2020

पॉलिटिकल व्हायरस

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
पॉलिटिकल व्हायरस
अपेक्षेपेक्षा वेगळे काही,
दुर्दैवाने घडलेले नाही.
कोरोनाच्या साथीलाही,
राजकारणाने सोडलेले नाही.
कोरोना आला तसा जाईल,
राजकारण संधी शोधीत राहील !
पॉलिटिकल व्हायरसमुळे,
लोकशाही कायम बाधीत राहील !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7264
दैनिक झुंजार नेता
21एप्रिल2020
------------------------------------
#कोरोना

आगडोंब

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
आगडोंब
जिथे आग दिसेल तिथे,
हमखास तेल ओतले जाते.
समजुतीने घ्यायचे तर,
गैरसमजुतीने घेतले जाते.
समजापेक्षा गैरसमजांचा,
कितीतरी मोठा जाळ आहे!
आगलावे आणि तेल ओत्यांची,
अगदी परंपरागत नाळ आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5774
दैनिक पुण्यनगरी
21 एप्रिल2020
------------------------------------
#कोरोना

Monday, April 20, 2020

सबकुछ ऑनलाईन

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
सबकुछ ऑनलाईन
ऑनलाईनच्या जमान्यात,
ऑफलाईन सती आहे.
ऑनलाईन व्यबहाराला,
कोरोनाकडून गती आहे.
बारसे आणि अंत्यविधीही
ऑनलाईन साजरे आहेत !
ऑनलाईन लग्न झालेल्यांचे,
चेहरे प्रचंड लाजरे आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7263
दैनिक झुंजार नेता
20एप्रिल2020 

कोरोना झोन

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
कोरोना झोन
यांचा त्यांना फोन आहे,
त्यांचा यांना फोन आहे.
परस्परांना विचारू लागले,
तुमचा कोणता झोन आहे?
स्वैराचारी जनतेला,
स्वातंत्र्याची ओढ आहे!
ऑरेंज गटला, ग्रीन सुटला,
धोक्यात मात्र रेड आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5773
दैनिक पुण्यनगरी
20 एप्रिल2020
-------------------------------------
#कोरोना

Sunday, April 19, 2020

घर घर की कहानी

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
घर घर की कहानी
तुझ्यावाचून अडत नाही,
अश्या टिमक्या बंद झाल्या.
मी चालले माहेरी,
अश्या धमक्या बंद झाल्या.
एकमेकांची किंमत ,
नव्याने कळायला लागली !
प्रत्यकाला कोरोनामुळे,
नवी नजर मिळायला लागली !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5772
दैनिक पुण्यनगरी
19एप्रिल2020
----------------------------- ------------
#कोरोना

Saturday, April 18, 2020

जातीसूत्रआठवणीतील
वात्रटिका
---------------------------------------
जातीसूत्र
जात जन्माला येत नाही
जात जन्मानंतर रूजवली जाते.
जात जातीय खुणांनी
छान सजवली-धजवली जाते.
जात गेल्यासारखी वाटते.
पण जात काही जात नाही.
जात म्हणजे असाध्य रोग
उपाय काही ज्ञात नाही.
जात जाईल कशी ?
जात जातीने पाळली जाते.
जात जातीला भेटताच
जात जातीवर भाळली जाते.
जातीच्या मूळाशी
जाती-जातीचे गोत्र असते !
’ रूजवा आणि माजवा ’
हे जाती-जातीचे सूत्र असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-3367
दैनिक झुंजार नेता
22मे2009
----------------------------
#कोरोना
वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा.
माझ्या दैनिक पुण्यनगरीतील
'चिमटा'
आणि दैनिक झुंजार नेता तील
'फेरफटका'
या सदरातील
आणि साप्ताहिक सूर्यकांती मधील
सतरा हजारांपैकी,
सहा हजारांहून जास्त निवडक
वात्रटिका
वाचण्यासाठी आणि इतरांना
शेअर करण्यासाठी क्लिक करा.

होम क्वारंटाईन

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
होम क्वारंटाईन
आपले जुने हिशोब सारे,
पुन्हा नव्याने मांडू नका.
कोरोनाने संधी दिली म्हणून,
पुन्हा नव्याने भांडू नका.
एका हाताने टाळी,
कधीसुद्धा वाजत नाही !!
ज्यांना स्वतः च्या होममध्येही
क्वारंटाईन वाटते आहे,
त्यांना आम्ही डोस पाजत नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5771
दैनिक पुण्यनगरी
18एप्रिल2020
----------------------------- ------------
#कोरोना

Friday, April 17, 2020

टेक केअर

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
टेक केअर
अनेकांना कोरोना चिरडू लागला,
अनेकांना कोरोना भरडू लागला.
लोकांच्या मुसक्या आवळून,
कोरोना आरडू-ओरडू लागला.
कोरोनाच्या या दहशतीचा,
वापर अगर गैरवापर नको !
कोरोनाला संधी देऊन,
एकमेकांवर खापर नको !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5770
दैनिक पुण्यनगरी
17एप्रिल2020
----------------------------- ------

Thursday, April 16, 2020

कोरोनाचे दिवस


डाव आणि पेच

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
डाव आणि पेच
प्याद्या खेळवल्या जातात,
प्याद्या लोळवल्या जातात.
राजा-वझीर हाताशी धरून,
सगळे डाव जुळवल्या जातात.
पराभवाचे पडते सुतक,
विजयाचे धुराळे असतात !
प्याद्यांचे बळी देऊन,
सूत्रधार नामानिराळे असतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5769
दैनिक पुण्यनगरी
16एप्रिल2020
----------------------------
#कोरोना

Wednesday, April 15, 2020

युगांतराचे साक्षीदार

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
युगांतराचे साक्षीदार
कोरोना जागतिक शिकारी,
आपण त्याचे शिकार झालो.
घरातल्या घरात गप्प बसून,
युगांतराचे साक्षीदार झालो.
कोरोनाच्या संकटाला,
संधी संमजणेच योग्य आहे !
युगांतराचे साक्षीदार झालो,
हे तर आपले मोठे भाग्य आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7262
दैनिक झुंजार नेता
15एप्रिल2020
----------------------------
#कोरोना

जहरी उपाय

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
जहरी उपाय
आपले राजकारण बघून,
कोरोना हादरू शकतो.
राजकीय कुरघोड्यांना,
कोरोना कदरू शकतो.
कोरोनाही भारीच,
त्याची चाल गहरी आहे !
त्याला दाखवू नका,
आपले राजकारण
त्याच्यापेक्षाही जहरी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5767
दैनिक पुण्यनगरी
14एप्रिल2020
---------------------------- !
#कोरोना

ना-विलाज

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
ना-विलाज
लॉक डाऊन म्हणजे,
लॉक डाऊन आहे,
बाहेर पडणारांवर कोरोना ,
दात-ओठ खाऊन आहे.
लॉक डाऊनच्या नियमाने,
आपल्या नाकी नऊ येऊ शकते !
पण कोरोनाचा गुणाकार थांबून,
लॉक डाऊनमुळेच,
त्याची वजाबाकी होऊ शकते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5768
दैनिक पुण्यनगरी
15एप्रिल2020
---------------------------- !
#कोरोना

Tuesday, April 14, 2020

अपेक्षाभंग

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
अपेक्षाभंग
धक्क्यावरती धक्के,
कोरोनालाच धक्के आहेत.
प्रत्यक्ष कोरोनाच्या कपाळी,
जाती-धर्माचे शिक्के आहेत.
जो तो आपला स्वार्थ,
संकटातही साधीत आहे.
प्रत्यक्ष कोरोनाच,
इथे जाती-धर्माने बाधीत आहे.
असे काही होण्याची शक्यता,
कोरोनालाही वाटली नसेल !
भारतात जशी फाटली,
तशी त्याची कुठेच फाटली नसेल !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7261
दैनिक झुंजार नेता
14एप्रिल2020
---------------------------------------
#कोरोना

दानशूरांनो....


Sunday, April 12, 2020

वर्क फ्रॉम होम

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
वर्क फ्रॉम होम
गृहमंत्री बिनधास्त झाले,
आता बाहेरची बाधा नाही.
ना कसली शंका,ना संशय,
हा बदल काही साधा नाही.
काही कामसूंच्या घरी बसण्यात,
मात्र एक वेगळीच गोम आहे !
लॉक डाऊन असले तरी,
त्यांचे आपले 'वर्क फ्रॉम होम'आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5765
दैनिक पुण्यनगरी
12एप्रिल2020
---------------------------- !
#कोरोना

आपली वज्रमूठ

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
आपली वज्रमूठ
आपले धैर्य बघून,
कोरोनाही हादरला पाहिजे.
आपली वज्रमूठ बघून,
कोरोनाही कदरला पाहिजे.
सारे भेदाभेद टाळून,
परस्परांचे आधार होऊ.
विविधतेल्या एकतेचे दर्शन,
कोरोनाला साधार देऊ.
जगा आणि जगू द्या,
यातच माणुसकीचे यश आहे !
कोरोनाही सांगत सुटेल,
च्यायला काय हा देश आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7259
दैनिक झुंजार नेता
12एप्रिल2020
---------------------------- !
#कोरोना

Saturday, April 11, 2020

सावधान !

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
सावधान !
कोरोनाचा हल्ला लपून आहे,
कोरोनाचा हल्ला छपून आहे.
जे जे बेसावध सापडतील,
त्यांच्यावर कोरोना टपून आहे.
तान्ह्या बाळापासून वृद्धांपर्यंत,
कोरोनाला कुणाची दया येत नाही.
आता तर कोरोना स्वतःची,
थोडीही चाहूल लागू देत नाही.
ना प्रार्थना,ना विनंत्या,
कोरोना खूपच निर्दय आहे !
तुम्हांलाच हात जोडून विनंती,
कारण तुम्हांला तरी हृदय आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5764
दैनिक पुण्यनगरी
11एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Friday, April 10, 2020

नैसर्गिक चक्र वाढ

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
नैसर्गिक चक्र वाढ
कोरोनामुळे कसे होईल?
सारे जग आज कासावीस आहे.
निसर्ग शिकवतोय धडा,
त्याची खूप मोठी फीस आहे.
विनामूल्य दिले ते वाया गेले,
याचे निसर्गाला शल्य आहे !
निसर्ग जे वसूल करतोय,
ते व्याजासहित मूल्य आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7257
दैनिक झुंजार नेता
10एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

मुँह छिपाके जियो....

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
मुँह छिपाके जियो....
सध्यातरी कोरोनाच्या समोर,
दुसते कोणतेही टास्क नाही.
तो फक्त शोधतो आहे,
कुणाच्या तोंडावर मास्क नाही?
स्वतः बरोबर कुटूंबियांचीही,
जो काळजी घेणार नाही !
शेवटी त्याचे तोंड बघायला,
घरचेसुद्धा कुणी येणार नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5763
दैनिक पुण्यनगरी
10एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Thursday, April 9, 2020

सुरक्षित अंतर ठेवा

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
सुरक्षित अंतर ठेवा
विश्वास अगोदर ठेवा,
किंवा विश्वास नंतर ठेवा.
माणसांच्या मागेपुढे पाट्या,
सुरक्षित अंतर ठेवा.
वाहनांच्या पाट्या माणसांना,
कारण माणूसच
कोरोनाचे वाहन आहे!
जगायचे की मरायचे?
समस्याच तेवढी गहन आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5762
दैनिक पुण्यनगरी
9एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Wednesday, April 8, 2020

होम क्वारंटाईन

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
होम क्वारंटाईन
होम क्वारंटाईनचा वेग,
आजकाल ऐन भरात आहे.
पुतण्यामुळे काका,
काकामुळे पुतण्या घरात आहे.
कुठे सुटलेला,कुठे वाढलेला,
नात्या-गोत्याचा गुंता आहे !
आमचा निर-क्षीर विवेक सांगतो,
दोघांनाही जनतेची चिंता आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7255
दैनिक झुंजार नेता
8एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

ट्रम्पचा 'गोळी'बार

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
ट्रम्पचा 'गोळी'बार
आपले झाले थोडे,
व्याह्याने धाडले घोडे.
अमेरिकेने पसरले हात,
भारताच्या पुढे.
ट्रम्पच्या धमकीतला इशारा,
आपल्या लक्षात येऊ शकतो !
एखादा श्रीमंत भिकारीही,
कसा धमकी देऊ शकतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5761
दैनिक पुण्यनगरी
8एप्रिल2020
--------------------------------

Tuesday, April 7, 2020

संशय कल्लोळ

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
संशयकल्लोळ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर,
लोक विचित्र वागू लागले.
उगीचच एकमेकांकडे,
संशयाने बघू लागले.
कोरोनामुळे सर्वत्र,
संशयकल्लोळ माजला आहे !
गर्दी तिथे कोरोनाची वर्दी,
कोरोना पाचवीला पूजला आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7254
दैनिक झुंजार नेता
7एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

भान जरासे राहू द्यारे

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
भान जरासे राहू द्यारे
ज्याला त्याला स्वातंत्र्य होते,
दिवा लावा वा दिवा लावू नये.
समर्थक आणि विरोधकामुळे,
कोरोनाचे मात्र फावू नये.
समर्थन आणि विरोध
करून झाले असेल तर,
जरा भानावर यायलाच पाहिजे !
वाद-विवाद चालू ठेवण्यासाठी,
कोरोना तर जायलाच पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7253
दैनिक झुंजार नेता
6एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

देशसेवेची संधी

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
देशसेवेची संधी
कोरोनाला गो म्हटल्याने,
कोरोना काही जाणारं नाही.
कोरोना मुर्दाबादच्या घोषणांना,
कोरोना काही भिणार नाही.
अफवा पेरू नका,
अफवांचे वाहक ठरू नका.
कोरोनाला तोंड दाखवित,
नाहक बाहेर फिरू नका.
इतर विषय बंद करा,
ते उगीच चिवडू नका !
घरबसल्या आयती आलेली,
देशसेवेची संधी दवडू नका !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5760
दैनिक पुण्यनगरी
7एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

Monday, April 6, 2020

कोरोनामय जग

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
कोरोनामय जग
कोरोना पाहिला जात आहे,
कोरोना गायला जात आहे,
बातम्या-बातम्या मधून कोरोना,
धो-धो वाहयला जात आहे.
कोरोनाच्या वावड्या आहेत,
कोरोनाच्या रेवड्या आहेत.
काही चर्चा खात्रीशीर,
काही मात्र बेवड्या आहेत.
महासत्तेने हात टेकले,
आपली तरी कुठे गय आहे ?
जे जग करुणामय असावे,
तेच जग आज कोरोनामयआहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5759
दैनिक पुण्यनगरी
6एप्रिल2020
-----------------------------------
#कोरोना

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...