Saturday, April 30, 2011

धर्मपरीक्षा

धर्म तपासायला घेतला की,
धर्मरक्षक जागे होतात.
परीक्षेला सामोरे जा म्हणताच,
धर्मरक्षक मागे होतात.

धर्म कोणताही असो
त्याला परीक्षा आवडत नाही !
खरा धर्म तोच
जो परीक्षेची संधी दौडत नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

दैनिक फोडाफोडी

राजकीय पक्ष फोडावा तसा
पेपरवालेही पत्रकार फोडतात.
रस्सीखेच वाढली की,
किंमत देऊन पत्रकार ओढतात.

ओढाओढी आणि फोडाफोडीची
पत्रकारीतेलाही बाधा आहे !
सबसे बडा रूपय्या
व्यवहार एकदम साधा आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, April 27, 2011

वैचारीक उधारी

वर्गणी रोख,
विचार उधार असतो.
जयंतीच्या मंचाला
राजकीय आधार असतो.

प्रायोजकांची उधारी
वेळच्या वेळी चुकवावी लागते !
अवसान उसने असले की,
मान तर झुकवावी लागते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, April 26, 2011

सत्य दर्शन

हा त्याचा भाई आहे,
तो याचा भाई आहे.
प्रत्येक ठिकाणी एक एक
ज्युनियर सत्य साई आहे.

चमत्कार मोठे आहेत,
चमत्कार खोटे आहेत.
पायावर लोटांगण घालणारेच
नर्मदेचे गोटे आहेत.

खोटॆही खरे वाटते
हाच मोठा चमत्कार आहे !
खरे बोलले कुणी तर म्हणती,
हा विषारी फुत्कार आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, April 25, 2011

लबाडी एके लबाडी

नको त्यांचे,नको तिथे,
थोबाड पाहिले मी.
लबाडाच्या पायी माथा टेकताना
लबाड पाहिले मी.

हे लबाड असे की,
त्यांना लबाडी शोभते आहे !
लबाडाच्या आशिर्वादाने
लबाडी निभते आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Sunday, April 24, 2011

प्रायोजित संशयकल्लोळ

लोकपाल विधेयकाची ताकद
भ्रष्टांच्या लक्षात येवू लागली.
त्यांचा बेतालपणाच सांगतो
पळता भुई थोडी होवू लागली.

म्हणूनच लोकांच्या मनामध्ये
संशयाचे बीज पेरीत आहेत !
लोकपाल मसुदा समितीला
सगळे भ्रष्टाचारी घेरीत आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, April 23, 2011

भक्ती संदेश

आपण सचिनभक्त आहोत,
सचिनही कुणाचा तरी भक्त आहे.
त्याने कुणाची भक्ती करावी?
यासाठी त्याचा तो मुक्त आहे.

आपण कोण बोलणार
त्याने कसा आचार करावा?
लोकांपर्यंत संदेश काय जातो?
याचा भावी भारतरत्नाने विचार करावा !

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

चिरंजीव भव !

एक बाबा गेला की,
दुसरा बाबा उगवला जातो.
अशा भोंदूंकडूनच
भोळा भक्त नागवला जातो.

सारे भोंदूपणापुढे झुकलेले
सत्यापुढे कुणीही शरण नाही!
भक्तांच्या भोळेपणाला
कधीसुद्धा मरण नाही !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Friday, April 22, 2011

प्रथमोपचार

भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढायचे असेल तर
लढणार्‍यांनी खाणे सोडले पाहिजे.
स्वत:निर्मळ होवूनच
या भानगडीत पडले पाहिजे.

स्वत:निर्मळ झाल्याशिवाय
हे अवघड काम होणार नाही !
नसता लढ्यातून बाजूला व्हा
लढा तरी बदनाम होणार नाही !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, April 16, 2011

भ्रष्टाचाराचे लॉजिक

कुणालाच वाटत नाही
आपले काही चुकले जाते.
त्यामुळेच जे पाहिजे ते
इथे ब्लॅकने विकले जाते.

दुसरे-तिसरे काही नाही
ही तर ’ब्लॅक-मॅजिक’ आहे !
ब्लॅकच्या देवाण-घेवाणीतच
भ्रष्टाचाराचे लॉजिक आहे !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Friday, April 15, 2011

उत्सवामागचे सत्य

फिरू नयेत एवढे
हे दिवस फिरले आहेत.
सारेच राष्ट्र्पुरूष
केवळ उत्सवांपुरते उरले आहेत.

एकही उत्सव असा नाही
ज्यावर जाती-धर्माची छाप नाही !
सारे एकाच माळेचे मणी
कुणाचीच बोलण्याची टाप नाही !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Thursday, April 14, 2011

सच्चाई

कार्यकर्ते कमी अन
नेतेच फार झाले.
भीमा,तुझ्या नावावर
खातेच फार झाले.

वाटणीस बसले ते
वाटला भीम त्यांनी.
सर्वांच्या डोळ्यादेखत
लुटला भीम त्यांनी.

आम्ही कशास सांगू?
कोण लुच्चा आहे?
नेतृत्त्वाचा भरवसा नाही
सामान्य सैनिक सच्चा आहे !

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Wednesday, April 13, 2011

नो एन्ट्री

पावित्र्य-अपावित्र्याचा
फक्त बाईकडे ठेका असतो.
बाईच्या बाईपणाला
नेमका हाच धोका असतो.

हरबर्‍याच्या झाडावर चढवून
साधलेली संधी असते !
बाईचे बाईपण नाकारून
पाहिजे तिथे प्रवेश;
पाहिजे तिथे बंदी असते !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, April 12, 2011

राम नाम सत्य है

रामाशिवाय रावण नाही,
रावणाशिवाय राम नाही.
रावणच नसेल तर
रामाला काहीच काम नाही.

जसा चांगल्याएवढाच वाईटाचाही
समाजामध्ये नेहमी खप असतो !
तसा रावणाच्या दहा तोंडामध्येही
शेवटी राम नामाचा जप असतो !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

उपोषणाची तर्‍हा

त्याने कितीही विनंती केली तरी
तिचे काही खेटर अडले नाही.
सार्‍या मागण्या मान्य करूनही
तिने आपले उपोषण सोडले नाही.

तिचे काहीच अडत नव्हते,
सारे त्याचेच नडत होते !
उपोषण तिचे असले तरी
उपवास त्याला घडत होते !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Sunday, April 10, 2011

गोबेल्स निती

लोकपाल विधेयकाचा
कुणी कुणी बाऊ करू लागले.
लोकांचे गैरसमज
सारे पैसेखाऊ करू लागले.

ही गोबेल्स निती
सांगा कुठे नवी आहे ?
निरंकुश सत्ता तर
प्रत्येकालाच हवी आहे !

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, April 9, 2011

नैतिक विजय

अण्णांनी दाखवून दिले
आपण दिल्ली हादरू शकतो.
भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची
बिनपाण्याने भादरू शकतो.

भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला
हा पहिला-वहिला हादरा आहे !
जिंकलेल्या लढाईवर
लोकपालाची मुद्रा आहे !!

सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

भ्रष्टाचाराचे रूपक

पैसे खाणे,पैसे देणे,
भ्रष्टाचार काही एव्हढाच नाही.
वरवर दिसत असला तरी
भ्रष्टाचार काही तेव्हढाच नाही.

भ्रष्टाचाराचा अर्थ
तसा खूप खूप व्यापक आहे !
वाढत्या अनैतिकतेचे
भ्रष्टाचार हे रूपक आहे !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Friday, April 8, 2011

भ्रष्टाचाराचे भाऊबंद

काम कोणतेही असो
ठरलेला टक्का असतो.
जास्त चौकशी केली तर
गोपनियतेचा शिक्का असतो.

टक्केवारी आणि गोपनियता
भ्रष्ट्राचाराचे बहिणभाऊ आहेत !
स्पष्टच सांगायचे झाले तर
जिकडे तिकडे भाडखाऊ आहेत !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Thursday, April 7, 2011

दुसरी लढाई

देणारे आपले आहेत,
घेणारेही आपले आहेत.
स्वातंत्र्याच्या दुसर्‍या लढाईत
काळ्यात गोरे लपले आहेत.

पहिल्या आणि दुसर्‍या लढाईत
फार काही अंतर नाही !
लोकसहभागाशिवाय यश
हे काही जंतरमंतर नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

विश्वविजयाचा पंचनामा

कुणाच्या चालल्या पूजा-अर्चा,
कुणी आपले केस काढू लागले.
विश्वविजेते क्रिकेटपटू
आपले नवस फेडू लागले.

पराभवानंतर डफडे वाजते,
विजयानंतर चौघडे झडले जातात !
इतिहास नवसा-सायासाने नाही
इतिहास शौर्याने घडले जातात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Sunday, April 3, 2011

विमानदारी

राजकारणी असले तरी
खाल्ल्या मिठाला जागतात.
गुन्हेगारांशी सुद्धा
’विमानदारी’ने वागतात.

सगळ्यांच्याच संबंधित
विमानदारीचा चॅप्टर आहे !
विमानदारीच्या साक्षीला
कुठे कुठे हेलिकॉप्टर आहे !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Saturday, April 2, 2011

पूनम पांडेचा दसकार

दुवा,आरती,नवस-सायास,
देवदेवतांचाही पिच्छा आहे.
भारत विजयी झाला तर
पूनमची विवस्त्र व्हायची इच्छा आहे.

भारताच्या विश्वकप विजयासाठी
अशी असभ्य शपथ आहे !
क्रिकेट आणि संस्कृतीच्या
सभ्यतेवर नवीनच आफत आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Friday, April 1, 2011

बॅट म्हणाली बॉलला

तू माझा किस घेतल्याचा
पंचांना डाऊट येतो.
तुझ्या चहाटळपणामुळे
बॅटसमन आऊट होतो.

कधी नकळत घेतोस,
कधी वाजल्यासारखे होते !
कुणी ’रिव्हियू’ घेतला की,
मला लाजल्यासारखे होते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

बिहार पॅटर्न .... मराठी वात्रटिका

  आजची वात्रटिका --------------------- बिहार पॅटर्न जसे कर्म तसे फळ, हे लगेच प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्रात जे कमावले, ते बिहारमध्ये गमावले ग...