Sunday, May 31, 2020

अनलॉक वन

आजची वात्रटिका
------------------------------------
अनलॉक वन
अनुभवांची गोळाबेरीज
हेच शहाणपण आहे.
लॉक डाऊन पाच म्हणजे,
खरे तर अनलॉक वन आहे.
टप्प्या-टप्प्याने जे बंद केले,
एकाएकी काही उघडत नाही!
हा कोरोनाला संदेश आहे,
तुझ्यामुळे काही बिघडत नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7300
दैनिक झुंजार नेता
31मे2020

लॉक डाऊन 5.0

आजची वात्रटिका
------------------------------------
लॉक डाऊन 5.0
घरी रहा,सुरक्षित रहा,
मूलमंत्र हाच आहे.
कोरोनाच्या कृपेने,
लॉक डाऊन पाच आहे.
लॉक डाऊनची मर्यादा,
कंटेन्मेंट झोन आहे.
वरून लॉकडाऊन,
आतून अनलॉक वन आहे.
स्वतंत्र व्हा,स्वैराचारी नको,
यातला रागही लटका आहे !!
भक्तांच्या मदतीला येण्यास
आता देवांचीही सुटका आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5814
दैनिक पुण्यनगरी
31मे2020

Saturday, May 30, 2020

रोग निदान

आजच्या वात्रटिका
------------------------------------
रोग निदान
माणसांचा किळस यावा,
असे प्रकार घडू लागले.
कोरोनाशी लढायचे सोडून,,
माणसे आपसात लढू लागले.
माणसाच्या करणीचेच
कोरोना हे फळ आहे !
गव्हापेक्षाही जास्त,
त्याची किड्यांना झळ आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7299
दैनिक झुंजार नेता
30मे2020

सर्वश्रेष्ठ समाजसुधारक

आजची वात्रटिका
------------------------------------
सर्वश्रेष्ठ समाजसुधारक
भोंदू,कर्मठ आणि दांभिक,
यांची पुरती वाट आहे.
कोरोनाकडून अंधश्रध्दांचा,
पुरता नायनाट आहे.
जसे चित्र आशादायक आहे,
त्याहूनही ते विदारक आहे !
कोरोनाने पुन्हा सिद्ध केले,
निसर्ग सर्वश्रेष्ठ असा,
निर्दयी समाजसुधारक आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5813
दैनिक पुण्यनगरी
30मे2020

Friday, May 29, 2020

कोरोना तह

आजची वात्रटिका
------------------------------------
कोरोना तह
कोरोनाच्या वेढ्यात,
आज अख्खे जग आहे.
त्याचा रोज नवा तमाशा,
त्याचा रोज नवा वग आहे.
कोरोनाशी सामना,
कोरोनासह करावा लागेल !
कोरोनाला शह द्यायचा तर,
कोरोनाशी तह करावा लागेल !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7298
दैनिक झुंजार नेता
29मे2020
-----------------------------
#कोरोना

कोरोना अपडेटआजची वात्रटिका
-------------------------------------
कोरोना अपडेट
कोरोनाचे संकट,
खरोखरच मोठे आहे.
कोरोनाचे नाव मोठे,
पण लक्षण खोटे आहे.
कोरोना आपली चाल,
लक्षात येऊ देत नाही.
साधा मोकळा श्वासही,
कोरोना घेऊ देत नाही.
जिथे जाईल तिथे,
कोरोना सेट होतो आहे !
आपल्यापेक्षाही आधी,
कोरोना अपडेट होतो आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5812
दैनिक पुण्यनगरी
29मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Thursday, May 28, 2020

ऐतिहासिक निर्णय

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
ऐतिहासिक निर्णय
कोरोना परीक्षा बघतोय,
ऐतिहासिक निर्णय घ्या.
दहावीच्या भूगोलाला,
यंदा सरासरी माकर्स द्या.
कुणासाठी निर्णय कडवट,
कुणासाठी निर्णय गोड आहे !
कोरोनाशी केलेली,
ही प्रासंगिक तडजोड आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5811
दैनिक पुण्यनगरी
28मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Wednesday, May 27, 2020

दोस्ताना

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
दोस्ताना
कोरोना आणि राजकारण,
यांना परस्परांची बाधा आहे.
ही दोस्ती तुटायची नाय,
जणू दोघांचाही वादा आहे.
दोघांच्या दोस्तीचे,
चित्र खूपच बोलके आहे !
कोरोनाचे भय,
राजकीय चर्चेमुळे हलके आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7297
दैनिक झुंजार नेता
27मे2020
-----------------------------
#कोरोना

कोरोनाची 'फुट'पट्टी

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोनाची 'फुट'पट्टी
कोरोनाचे संकट,
अगदी नेटाने वाढते आहे.
सोशल डिस्टनसिंगचे अंतर,
फुटा-फुटाने वाढते आहे.
आधीच कोरोनामुळे,
पळता भुई थोडी झाली आहे.
सोशल डिस्टनसिंगची मर्यादा,
तेरा फुटावर गेली आहे .
संशोधकांच्या अभ्यासावर,
कोरोनाचा शेरा आहे !
जे पाळीत नाहीत त्यांच्याकडून
अगोदरच तीन-तेरा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5810
दैनिक पुण्यनगरी
27मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Tuesday, May 26, 2020

जगा आणि जगू द्या

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
जगा आणि जगू द्या
कोरोनाची बेपर्वाई,
कळस गाठू लागली.
होम क्वारंटाईन व्हा,
ही शिवी वाटू लागली.
कोरोनाची बेपर्वाई,
कोरोनाचे लक्षण आहे !
स्वतःच्या सुरक्षितेत,
इतरांचेही रक्षण आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7296
दैनिक झुंजार नेता
26मे2020
-----------------------------
#कोरोना

हॉटस्पॉट

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
हॉटस्पॉट
कोरोनाचे राजकारण नको
हे तर आता तोंडपाठ झाले.
महाराष्ट्राचे राजभवन म्हणजे,
राजकारणाचे हॉटस्पॉट झाले.
राजकारण आणि कोरोना,
यांची जणू चढाओढ आहे !
दोघांच्याही प्रसाराचे,
अगदी सारखेच गुढ आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5809
दैनिक पुण्यनगरी
26मे2020
----------------------------
#कोरोना

Monday, May 25, 2020

कोरोनालॉजी

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
रोनालॉजी
कुणाकुणाला होम क्वारंटाईन,
हा स्वातंत्र्याला सुरूंग वाटतो.
काही काही बहाद्दरांना तर,
स्वतःचे घर म्हणजे तुरुंग वाटतो.
स्वातंत्र्यापेक्षा स्वैराचाराला,
कोरोनाकडून मोठा आळा आहे !
गाफील माणसांवरतीच,
कोरोनाचा पक्का डोळा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7295
दैनिक झुंजार नेता
25मे2020
-----------------------------
#कोरोना

कोरोनाचे चऱ्हाट

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोनाचे चऱ्हाट
कोरोना जसा बेलगाम,
तसा तो सैराट आहे.
लांबतच चाललेले,
कोरोनाचे चऱ्हाट आहे.
कोरानाने बाधलेला,
उद्याचा प्रत्येक नियम असेल !
कोरोनाचा सुंभ जळाला तरी,
त्याचा पीळ कायम असेल !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5808
दैनिक पुण्यनगरी
25मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Sunday, May 24, 2020

राजकीय संन्यास

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
राजकीय संन्यास
एका राजकीय नेत्याने,
वेगळाच ध्यास घेतला.
बायकोला वारसदार करून,
राजकीय संन्यास घेतला.
कुणाला झाले दुःख,
कुणाला मनोमन हर्ष आहे !
राजकीय संन्यासाचा,
हा घरगुती आदर्श आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7294
दैनिक झुंजार नेता
24मे2020
-----------------------------
#कोरोना

कोरोनोत्तर जग

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोनोत्तर जग
कोरोनाच्या रोगाचे जगावर,
अंतापर्यंत परिणाम घडतील.
कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर,
असे जगाचे कालखंड पडतील.
कोरानाच्या दहशतीच्या कथा,
कायम सांगितल्या जाऊ शकतात !
माणसाच्या नव्या पिढ्या,
मास्कसह जन्माला येऊ शकतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5807
दैनिक पुण्यनगरी
24मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Saturday, May 23, 2020

मेरे आंगणे में...

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
मेरे आंगणे में...
रोज विस्तारत चाललेले,
कोरोनाचे रिंगण आहे.
तरीही खेळ रंगला,
'मेरा आंगण, मेरा रणांगण'आहे.
कोरोना सुद्धा म्हणू शकतो,
मेरे आंगणे में,
तुम्हारा क्या काम है?
ये तो बगल में छुरी,
और मुँह में राम हैं !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7293
दैनिक झुंजार नेता
23मे2020
--------------------------------
#कोरोना

कोरोनाचा पराभव

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोनाचा पराभव
सगळ्या उद्योगांचे कवाड लागले,
पण राजकारण तेजीत आहे.
लॉक डाऊनमध्ये कोरोना,
एकेकाला पाणी पाजीत आहे.
कोरोनाचा हा फेरा,
कुणालाच चुकला नाही !
राजकारण एकच धंदा निघाला,
ज्याचे कोरोनासुद्धा
काही वाकडे करू शकला नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5806
दैनिक पुण्यनगरी
23मे2020
------------------------------
#कोरोना

Friday, May 22, 2020

आपले स्वागत आहे!

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
आपले स्वागत आहे!
दिल्लीतून गल्लीत आला,
गल्लीतून दारात आला.
खेडोपाडी लोकांची चर्चा,
कुणी वाजवल्या थाळ्या ,
साप कुणाच्या घरात आला?
स्वाभाविकपणे कपाळी,
काळजीची अठी आहे !
तरीही खेड्यापाड्याचा सूर,
सर्वांपेक्षा माणुसकी मोठी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7292
दैनिक झुंजार नेता
22मे2020
------------------------------
#कोरोना

खेड्याकडे चला

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोना वॉर
कोरोनाच्या खाईत,
अख्खा देश आहे.
राजकारण सुरू झाले,
कुणाचे यश?
कुणाचे अपयश आहे?
ही यशापयशाची नाही,
ही बचावाची लढाई आहे !
सहकार्याचा शब्द देऊन,
विरोधकांची चढाई आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7291
दैनिक झुंजार नेता
21मे2020
-------------------------------
आ।ठ।व।णी।ती।ल
वा।त्र।टि।का
------------------------
#कोरोना

Thursday, May 21, 2020

कोरोना वॉर

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोना वॉर
कोरोनाच्या खाईत,
अख्खा देश आहे.
राजकारण सुरू झाले,
कुणाचे यश?
कुणाचे अपयश आहे?
ही यशापयशाची नाही,
ही बचावाची लढाई आहे !
सहकार्याचा शब्द देऊन,
विरोधकांची चढाई आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7291
दैनिक झुंजार नेता
21मे2020
-------------------------------
#कोरोना

स्वभावाला औषध नाही

जची वात्रटिका
--------------------------------------
स्वभावाला औषध नाही
कोरोनाच्या संकटातही
राजकारणाला कुठे ब्रेक आहे?
कोरोनाच्या उद्रेका अगोदर,
रजकरणाचाच उद्रेक आहे.
चालून आलेली संधी,
राजकारणी सोडू शकत नाहीत !
आपला संधीसाधू स्वभाव,
राजकारणी मोडू शकत नाहीत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5804
दैनिक पुण्यनगरी
21मे2020
-------------------------------
#कोरोना

Wednesday, May 20, 2020

वेडी आशा

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
वेडी आशा
दारूडयांच्या रडापडीचा
सरकारला पान्हा फुटतो आहे.
आतातर प्रत्येक दारुडा,
अर्थव्यवस्थेचा कणा वाटतो आहे.
जे पेताड नाहीत त्यांच्या कपाळी,
उगीच चिंतेची रेषा आहे !
ज्याला स्वतःला सावरता येईना,
त्याच्याकडून अर्थव्यवस्था सावरायची,
सरकारला वेडी आशा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7290
दैनिक झुंजार नेता
20मे2020
-------------------------------
#कोरोना

थुकरटपणा

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
थुकरटपणा
खेळाडूंच्या थुकरटपणातून,
क्रिकेटचा चेंडू सुटू शकतो.
क्रिकेटला नाही पण चेंडूला,
कोरोना वरदान वाटू शकतो.
कुणाला शाप,कुणाला वरदान,
कोरोना देऊन जातो !
बॅटनेही सुटकेचा निःश्वास सोडला,
कारण थुकरट चेंडू
तिचाच किस घेऊन जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5803
दैनिक पुण्यनगरी
20मे2020
-------------------------------
#कोरोना

Tuesday, May 19, 2020

सकारात्मक उपयोग

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
सकारात्मक उपयोग
लॉक डाऊनचे नियम मोडणारे,
एकतर डेअरींगबाज आहेत.
किंवा त्यांना आपल्या
अति आत्मविश्वासाचे माज आहेत.
त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी,
उपयोग करून घ्यायला पाहिजे !
कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेची संधी,
त्यांना खुली करून द्यायला पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7289
दैनिक झुंजार नेता
19मे2020

कोरोनाची संधी

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
कोरोनाची संधी
तो होम क्वारंटाईन,
तीही होम क्वारंटाईन,,
आडवे कोरोनाचे विघ्न आले.
तरीही सगळे नियम पाळून,
त्या दोघांनी लग्न केले.
कोरोनाच्या संकटाचे
मग संधीत रूपांतर होत गेले !
आता ते डगमगत नाहीत,
कितीही संकटं येत गेले !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5802
दैनिक पुण्यनगरी
19मे2020
-------------------------------
#कोरोना

Monday, May 18, 2020

अफवांचे बळी

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
अफवांचे बळी
टोमॅटो खाऊ नका,
अफवांचे पिल्लु सोडू लागले.
रागाने लालबुंद व्हायचे तर,
टोमॅटो भीतीने पांढरे पडू लागले.
विकृत मनोवृत्तीकडून,
ही अफवांची खेळी आहे !
कोरोनाच्या अफवांमध्ये,
निरापराध्यांचा नाहक बळी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5801
दैनिक पुण्यनगरी
18मे2020
--------------------------------------
#कोरोना

वर्मावर बोट

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
वर्मावर बोट
कोरोनाच्या वाढत्या आकड्याने,
प्रत्येकजण हादरू लागला.
कोरोना सगळ्यांचीच,
बिनपाण्याने भादरू लागला.।।
कोरोनाच्या वाढीचा,
आता गुणाकारी रेट आहे !
विसंगती आणि त्रुटींवर,
नेमके कोरोनाचे बोट आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7288
दैनिक झुंजार नेता
18मे2020
-------------------------------
#कोरोना

Sunday, May 17, 2020

राजकीय निदान

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
राजकीय निदान
परिषदेच्या राजजारणावर,
आम्ही काय विधान करावे?
कोरोनामुळे सारे डॉक्टर झाले,
त्यांनीच आता निदान करावे.
सत्तेच्या राजकारणात,
बेरजेबरोबर वजाबाकी आहे !
सत्तेच्या वाट्याशिवाय,
सांगा इथे कोण सुखी आहे ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5799
दैनिक पुण्यनगरी
16मे2020
--------------------------------------
#कोरोना

नजरकैद

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
नजरकैद
कोरोनाच्या संकटामुळे,
सारे जग कोड्यात आहे.
जग बंदीवान होऊन,
कोरोनाच्या वेढ्यात आहे.
वैधचे अवैध झाले,
अवैधचे वैध आहे !
स्वकीयांच्याच नजरेत,
जो तो नजरकैद आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7286
दैनिक झुंजार नेता
16मे2020
----------------------------------
#कोरोना

सर्टिफाईड कोरोना

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
सर्टिफाईड कोरोना
चेक पोस्टच्या नाकावर टिच्चून,
कोरोना गावोगावी घुसू शकतो
कोरोना साधासुधा नाही,
कोरोना सर्टिफाईड असू शकतो.
कोरोनाच्या मनगटावर,
होम क्वारंटाईनचे शिक्के असतील!
शहरानंतर खेड्यापाड्यांना,
कोरोनाचे जाहीर धक्के बसतील !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7287
दैनिक झुंजार नेता
17मे2020
--------------------------------------
#कोरोना

रेनकोट म्हणाला छत्रीला

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
रेनकोट म्हणाला छत्रीला
तुझ्या माझ्या उत्पादनाला,
कोरोनामुळे ऊर्जा आहे.
कोरोनामुळे आपल्याला,
अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा आहे.
आपण सिझनेबल असलो तरी,
कोरोना काही रिझनेबल नाही !
अजून तरी एक्सपायरी डेटचे,
कोरोनावरती लेबल नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5800
दैनिक पुण्यनगरी
17मे2020
----------------------------------
#कोरोना

Friday, May 15, 2020

सोशल मीडियाचे काव्यशास्त्रआजची वात्रटिका
---------------------------------------
सोशल मीडियाचे
काव्यशास्त्र
मूळ कविता समोर ठेवून,
नवी कविता पाडली जाते.
एकाचे बघून दुसऱ्याकडून
त्याचीच री ओढली जाते.
आपले पाणी घालून,
कविता पातळ केली जाते.
आशयघन कविता,
अत्यंत उथळ केली जाते.
विषय,आशय,प्रतिमा,
यांची कॉपी टू कॉपी असते.
इकडच्या ओळी तिकडे करून,
कवितेलाच टोपी असते.
भुरटा आणि खुरटाही,
चोरावर मोर ठरतो.
चोरट्या आणि भुरट्यापुढे,
मूळ कवी चोर ठरतो.
न झेपणाऱ्या शब्दांनी,
कवितेला शब्दबंबाळ केले जाते !
सहजसुंदर कवितेला,
नको तेवढे वंगाळ केले जाते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5798
दैनिक पुण्यनगरी
15मे2020
---------------------------
#कोरोना
वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा.
माझ्या दैनिक पुण्यनगरीतील
'चिमटा'
आणि दैनिक झुंजार नेता तील
'फेरफटका'
या सदरातील
आणि साप्ताहिक सूर्यकांती मधील
सतरा हजारांपैकी,
सहा हजारांहून जास्त निवडक
वात्रटिका
वाचण्यासाठी आणि इतरांना शेअर करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा
----------------------------------------
http://vatratikaebooks.blogspot.in/
विशेष सूचना-माझ्या वात्रटिकात काही आक्षेपार्ह वाटले तर माझ्या मूळ पोस्ट तपासाव्यात किंवा माझ्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून खात्री करावी
-सूर्यकांत डोळसे

तरणोपाय

आजची वात्रटिका
------------------------
तरणोपाय
मद्यप्रेमींच्या भाग्याचा,
खरोखरच हेवा आहे.
घरपोच दारुसाठी,
ऑनलाईन सेवा आहे.
किमान दारूच्या धंद्याला,
कोरोनात बरकत आहे !
दारूवर पेपर फ्री वाटले तर,
संपादकांची काय हरकत आहे?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7285
दैनिक झुंजार नेता
15मे2020
--------------------------
#कोरोना

Thursday, May 14, 2020

अर्थांतर

आजची वात्रटिका
------------------------
अर्थांतर
कोरोनाचे संकट,
लोकांची कसोटी पाहू लागले.
विवाहीत जोडपेसुद्धा,
'लिव्ह इन' मध्ये राहू लागले .
सोशल डिस्टनसिंग ऐवजी
फिजिकल डिस्टनसिंग सार्थ आहे !
ज्याला कळूनही वळत नाही,
त्याचा व्यक्तीगत स्वार्थ आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7283
दैनिक झुंजार नेता
14मे2020
--------------------------
#कोरोना

प्रश्नोत्तर

आजची वात्रटिका
------------------------
प्रश्नोत्तर
वरवर दिसत नसले तरी,
प्रत्येक फुलांमध्ये अत्तर असते.
तसे अनुत्तरीत प्रश्नच नसतात,
प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर असते.
जेंव्हा अनुत्तरीत होऊन जातो,
कुणीतरी उत्तर देऊन जातो !
सारे मार्ग बंद होतात तेंव्हा,
प्रश्नच उत्तर होऊन जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5797
दैनिक पुण्यनगरी
14मे2020
---------------------------------
#कोरोना

लॉक डाऊनचा चौका

आजची वात्रटिका
------------------------
लॉक डाऊनचा चौका
कुणाची बुडाली,कुणाची तरली,
कुणाची डळमळीत नौका आहे.
तोपर्यंत तर कोरोनाच्या,
लॉक डाऊनचा चौका आहे.
लॉक डाऊन पचवायचेच,
हा निर्धार आता पक्का आहे !
नव्या भारताच्या कपाळी,
आत्मनिर्भरतेचा शिक्का आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7283
दैनिक झुंजार नेता
13मे2020
---------------------------------
#कोरोना

Wednesday, May 13, 2020

कोरोना प्रसन्न

आजची वात्रटिका
------------------------
कोरोना प्रसन्न
कुणी निराश,कुणी हताश,
कुणी सुन्न,कुणी खिन्न आहे.
मद्यप्रेमींवरती मात्र,
कोरोना खूपच प्रसन्न आहे.
तारणाराही तोच आहे,
मारणाराही तोच आहे !
ज्यांच्याकडे परवाना,
त्यांना दारू घरपोच आहे!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5796
दैनिक पुण्यनगरी
13मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Tuesday, May 12, 2020

कोरोना स्टाईल

आजची वात्रटिका
------------------------
कोरोना स्टाईल
अमुक बंद,तमुक चालू,
असा बोर्डावर बोर्ड आहे.
आता 'लॉक डाऊन' हाच,
जगण्याचा 'की वर्ड' आहे.
काही एकदम कडक,
काही थोडे सैल आहे !
आता आपले आयुष्यच,
कोरोना स्टाईल आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7282
दैनिक झुंजार नेता
12मे2020
-----------------------------
#कोरोना

कळीचा मुद्दा

आजची वात्रटिका
------------------------
कळीचा मुद्दा
लोकांच्या समस्यांबरोबर
सरकारी नियमही रास्त आहेत.
कोरोनाग्रस्तांपेक्षाही,
कोरोनात्रस्त जास्त आहेत.
आपल्या सुखातही
इतरांचे दुःख दिसले पाहिजे !
सोसायची संधी आलीय,
आपणही थोडे सोसले पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5795
दैनिक पुण्यनगरी
12मे2020
-----------------------------
#कोरोना

Monday, May 11, 2020

रिकाम्या जागा भरा

आजची वात्रटिका
------------------------
रिकाम्या जागा भरा
सेना आणि मनसेचे ध्येय,
कोरोनाने साध्य केले.
महाराष्ट्र सोडायला,
परप्रांतीयांना बाध्य केले.
पुंगी-लुंगीच्या नाऱ्याशिवाय,
पाहिजे त्या गोष्टी झाल्या आहेत!
आता मराठी माणसासाठी,
त्यांच्या सर्व जागा खुल्या आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7281
दैनिक झुंजार नेता
11मे2020
-----------------------------
#कोरोना

नाविलाज