Wednesday, April 29, 2009

राजकीय अंधश्रध्दा

राजकीय अंधश्रध्दा

या पक्षातुन त्या पक्षात
असंतुष्ट आत्मे भटकत असतात.
त्यांना काहीच वाटले नाही तरी
आपल्याला मात्र खटकत असतात.

असे भटकते आत्मेच
अनुभवी म्हणून गणले जातात !
पक्षबाह्य संबंध ठेवणारेच
मुरब्बी नेते मानले जातात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Tuesday, April 28, 2009

चार पर्याय

*********************
०००००० आजची वात्रटिका ०००००
*********************

चार पर्याय

एक करोड्चा सवाल
दस करोड्चा झाला
आणि आमची छपरंसुध्दा फ़ाड्ली गेली
प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय देण्याची
नवीन फ़्याशन पाड्ली गेली.

आता लहान -लहान पोरंही
टि.व्ही.तल्यासारखी वागू लागली !
बापाचे नाव विचारले तरी,
चार पर्याय मागू लागली !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

Monday, April 27, 2009

स्ट्राईक रोटेट

(******** आजची वात्रटिका********
***************************

स्ट्राईक रोटेट

त्याचा वन डे चा खेळ
ती कसोटी मागते
पिच वर टिकताना
त्याची कसोटी लागते.

मग कधी तो;कधी ती
डाव सांभाळून घेतात !
स्ट्राईक रोटेट केली की,
आपोआप धावा होतात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Saturday, April 25, 2009

कसाबचे वय

कसाबचे वय


ही काही वडाची
पिंपळाला साल नाही.
कसाब बाल असो वा तरूण ?
त्याचा गुन्हा काही बाल नाही.


दहशतवादाला असले तरी
दहशतवाद्यांना वय नसते !
आपण दाखवितो दयामाया
त्यांना कशाचीच गय नसते !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

राजकीय आगडोंब

******* वात्रटिका********
*********************

राजकीय आगडोंब

राजकारणी देतात पेट्वून
मग गावं धगधगत राहतात
पेटलेल्या ज्वालांची मजा
मनसोक्तपणे बघत राहतात.

आपण पेटवले गेलोय
हे गावांनाही कळालेले असते !
तोपर्यंत गावांचे गावपण
मुळासकट जळालेले असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

राजकीय आगडोंब

******* वात्रटिका********
*********************

राजकीय आगडोंब

राजकारणी देतात पेट्वून
मग गावं धगधगत राहतात
पेटलेल्या ज्वालांची मजा
मनसोक्तपणे बघत राहतात.

आपण पेटवले गेलोय
हे गावांनाही कळालेले असते !
तोपर्यंत गावांचे गावपण
मुळासकट जळालेले असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Monday, April 20, 2009

जातीचे स्पिरीट

जातीचे स्पिरीट

पाहिजे तेंव्हा जात
जातीला खेटवता येते.
जाती-जातीचे स्पिरीट
पाहिजे तेंव्हा पेटवता येते.

मग चांगल्या चांगल्याच्याही
मनातली जात जागी होते !
जात आंधळी बनून,
जात जातीत सहभागी होते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Sunday, April 19, 2009

(अ) प्रिय अतिरेक्यांनो...

(अ) प्रिय अतिरेक्यांनो...

मारुन मारुन माराल किती?
हा सव्वाशे कोटींचा देश आहे.
तावुन-सुलाखुन निघालो आम्ही
एकात्मता अजुन शेष आहे.

जिंकल्याची नशा चढेल
हा क्षणभराचा भास आहे.
एकशे पन्नास वर्षे लढण्याचा
पाठीशी आमच्या इतिहास आहे.

लपुन-छ्पुन लढता तुम्ही
औलाद तर भित्र्यांची आहे.
दिसली जी झलक आम्हांला,
ती पिसाळलेल्या कुत्र्यांची आहे.

कधी हिरवा,कधी भगवा
ही तुमची धार्मिक ढाल असते.
वाहिले जाते जे रक्त
ते तर फक्त लाल असते.

तसे तुमचे नापाक इरादेही
कधी पूर्ण होऊ शकत नाहीत.
तिरंग्याची शपथ आहे,
आम्ही उगीच बकत नाहीत.

नाक उचलून बोलतो आम्ही
तुमच्याप्रमाणे नकटे नाहीत.
राहिल जग पाठीशी आमच्या
आम्ही काही एकटे नाहीत.

आमच्या अभंगतेच्या कथा
तुम्हांस कळून चुकल्या आहेत.
झाडल्या गोळ्या,फोडले ‍ब्वांम्ब
त्या आमच्यासाठी टिकल्या आहेत.

हा गैरसमज काढून टाका,
तुम्ही आम्हांला गुलाम करताल !
तुम्हीच"भारत माता की जय" म्हणीत
तिरंग्याला सलाम करताल !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Wednesday, April 15, 2009

चप्पल म्हणाली बुटाला

******* वात्रटिका *******
*********************

चप्पल म्हणाली बुटाला

तुझा माझा जोडा
आता शोभुन दिसायला लागला
तुझ्याबरोबर माझाही प्रसाद
आता नेत्यांना बसायला लागला.

जनतेने ओळखले आहे,
पायाची वहाण पायीच बरी नाही !
मानसिक संतुलन ढासळल्याची
त्यांची दावेदारी काहीच खरी नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

उलटलेले गुरुमंत्र

उलटलेले गुरुमंत्र

सत्तेच्या सारीपाटावरती
अघोरी डाव सुरु आहेत.
गुरुंच्या विरोधात शिष्य़,
शिष्य़ांच्या विरोधात गुरु आहेत.

गुरुची विद्या अशी
गुरुलाच फ़ळते आहे !
गुरुमंत्र उलट्ले की काय होते ?
हे पक्क्या गुरुलाच कळते आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा

मुन्नाभाईचा सर्किटपणा

******* वात्रटिका*******
********************

मुन्नाभाईचा सर्किटपणा

काल वाट्ले होते
तो माणसात मिसाळला आहे.
आज मात्र वाटू लागले
तो तर पिसाळला आहे.

आकलेचे तारे तोडून
तो उर बड्वु लागला !
आपली गुन्हेगारी देखील
धर्माच्या आड दडवु लागला !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

वाचाळता आणि गचाळता

****** वात्रटिका ******
*******************

वाचाळता आणि गचाळता

वाचाळांना तोटा नाही
एकाचढ एक वाचाळ आहेत.
प्रचाराच्या पातळ्या तर
गचाळाहून गचाळ आहेत.

गचाळपणाचा कोणता नमुना
अजून पेश व्हायचा आहे ?
दुर्दैवाने त्यांच्याच हाती
आपला देश द्यायचा आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

Monday, April 13, 2009

माझा अल्बम

माझा अल्बम

दिसतो त्यापेक्षाही
तो जास्तच ’ प्रवीण’ निघाला
अल्बमचा प्रताप तर
सगळ्यापेक्षा नवीन निघाला.

सख्खा भाऊ पक्का वैरी
हा तमाशाचा वग आहे.
बघायला टपलेले
इथे सारे जग आहे.

म्रुत्यू तर अटळ आहे,
तो कुणालाच चुकला नाही !
इथे तर प्रत्यक्ष म्रुत्यूही
वैराला टाळू शकला नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Saturday, April 11, 2009

हे सत्यशोधका......

 

हे सत्यशोधका...... हे सत्यशोधका...... आमच्या मेंदूवरचा गंज तुच घासून काढलास, दांभिकतेच्या पाठीवर तुच आसूड ऒढलास. तुच शोधलेस शब्द हे शस्त्र आहे, ते शस्त्रासारखेच वापरले पाहिजे. तथाकथित धर्ममार्तंडाना , तथाकथित धर्मपालकांना शब्दांनीच जोपारले पाहिजे. हे सत्यशोधका..... तुच सत्य शोधलेस, धार्मिकतेपेक्षा निर्मिकता महत्त्वाची आहे. तुच शोधुन काढ्लेस, परीवर्तनाची ज्योती प्रथम घरात लावावी लागते. बंडाची आग माणसामाणसात नाही, ती उरात लावावी लागते. हे सत्यशोधका..... तुच दाखवलास शिक्षण नावाचा स्वर्ग, तुच शोधुन काढलास, शत्रुच्या ह्रुदयपरीवर्तनाचा मार्ग. भाकड्कथामधील खूळ ! कसे लागले बळीराजाला कुळ! हे तु्च शोधुन काढलेस. हे सत्यशोधका.... तु केवळ गायला नाहीस शिवबाच्या पराक्रमाचा पोवाडा, प्रथम तुच केलास शिवबाच्या जाणतेपणाचा निवाडा ! महाराष्ट्राच्या अस्मितेची नाळ जाणतेपणाशी जोडलीस. बोलणारे बोलत राहिले, पण व्रुत्ती नाही सोडलीस ! हे सत्यशोधका..... तु खुल्या केलेल्या आडाचे, महाडच्या चवदार तळ्याचे शेवटी पांणी तर एकच आहे. हे कळाले तर चांगले, नाही कळाले तर ठीकच आहे. तुच शोधुन काढलेस, मुले जन्माला न घालताही आईबाप होता येते. दोन-चार जणांना द्यायचे सुख सार्या दुनियेला देता येते. हे सत्यशोधका...... शिक्षणाएवढेच स्त्रीशिक्षणालाही महत्त्व दिलेस. शिक्षणाच्या परीसस्पर्शाने तिला आपले स्वत्त्व दिलेस ! तुझ्या सत्यशोधनामुळे, तुझ्या सत्यबोधनामुळे आम्हीच आमचा आरसा होऊ ! पेलवेल की माहित नाही? आम्ही आमच्या कुवतीनुसार तुझ्या क्रांतीचा वारसा होऊ !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Friday, April 10, 2009

जातीची ढाल

****** वात्रटिका ******
******************

जातीची ढाल

ज्याच्या त्याच्या जातीची
एक वेगळीच चाल असते.
सगळे पर्याय संपले की,
जात नावाची ढाल असते.

वैयक्तिक स्वार्थही
जातीभोवती गुंफ़ले जातात !
मग मोती जातो सटकून,
हाती फ़क्त शिंपले राहतात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटॊदा(बीड)

Thursday, April 9, 2009

राजकीय बदमाशी

******* वात्रटिका ******
********************

राजकीय बदमाशी

कुणाच्या तोंडी तलवार,
कुणाच्या तोंडी रोड रोलर आहे.
राजकीय नेत्रुत्त्वाच्या बदमाशीचा
प्रचारामध्ये ट्रेलर आहे.

सारे एवढे सारखे की,
त्यांना भाऊ-भाऊ म्हणावे लागते !
दगडापेक्षा विटेलाच
लोकशाहीत मऊ म्हणावे लागते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

राखी का स्वंयवर

******* वात्रटिका *******
********************

राखी का स्वंयवर

राखीचा पब्लिसीटी स्टंट
कुणालाच कुठे नवा आहे ?
तिने मांडलेय स्वंयवर
आता तिला नवरा हवा आहे.

वाटले तर सामिल व्हा,
तिच्यासाठी नवरा शॊधत फ़िरा !
तिच्याच विनंतीनुसार
तिला आई होण्यासाठी मदत करा !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

Wednesday, April 8, 2009

काय होते बाबासाहेब.......

काय होते बाबासाहेब......


दीन,दलित,गोरगरीबांची
आई होते बाबासाहेब .
पिचलेल्या,ठेचलेल्यांची
दाई होते बाबासाहेब

दाबलेल्या आवाजाचा
हुंकार होते बाबासाहेब.
तार नसलेल्या विणेचा
झंकार होते बाबासाहेब.

प्रयत्न..प्रयत्न...प्रयत्न
यशस्वी प्रयत्न होते बाबासाहेब.
मोजून मोपून सांगायचे तर
अक्षरश: चौदावे रत्न होते बाबासाहेब.


अंधाराला प्रकाशाशी जोडणारी
नाळ होते बाबासाहेब.
दांभिकतेच्या कानाखालचा
जाळ होते बाबासाहेब.

प्रज्ञा,शील,करूणेचे
बीज होते बाबासाहेब.
सुभेदार रामजींच्या कष्टाचे
चीज होते बाबासाहेब.

बुद्ध,कबीर,फ़ुलेंचा
सार होते बाबासाहेब.
लवलवत्या लेखणीची
धार होते बाबासाहेब.

निद्रिस्त लाव्हा पाहून
खूप दु:खी होते बाबासाहेब.
संस्कृतीला ढुसण्या देणा्रा
ज्वालामुखी होते बाबासाहेब.

महाडच्या चवदार तळ्याची
निळाई होते बाबासाहेब.
डोळ्यातल्या आभाळाची
जळाई होते बाबासाहेब.

बुद्धांच्या करूणेचा
सागर होते बाबासाहेब.
शाहू महाराजांच्या लढ्याचे
आगर होते बाबासाहेब.

यारांचे यार आणि
दुश्मनांचे मित्र होते बाबासाहेब.
वेरूळ्च्या लेण्यातील
कोरीव होते चित्र बाबासाहेब.

मनुस्म्रुतीला भस्म करणारी
आग होते बाबासाहेब.
शेळपट जिणं नाकारणारे
वाघ होते बाबासाहेब.

सवितेची कविता,
लेकरांची रमाई होते बाबासाहेब.
थकल्या-भागल्या जीवासाठी
प्रेमळ भिमाई होते बाबासाहेब.

किती सांगु?किती नाही?
काय होते बाबासाहेब?
नको नको रे हा नादानपणा
नक्की बघत असतील बाबासाहेब !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

बुटमारी

******* वात्रटिका ******
********************

बुटमारी:संदर्भ-१

जगामध्ये जशी काय
बुटमारीची साथ आहे
शब्द हे शस्त्र ज्यांचे,
दुर्दैवाने त्यांचाच यात हात आहे.

सभ्य-असभ्यतेतला फ़रक
थोडाच काय कळणार नाही ?
कदाचित बुटासकट पत्रकारांना
कुठेही प्रवेश मिळणार नाही !
---------------------------

बुटमारी:संदर्भ-२

इथली व्यवस्थाच अशी की,
कुणाला समजून घेत नाही.
उगीच कुणाचा हात काही
पायातल्या जोड्याकडे जात नाही.

बगदाद्नने रचला पाया,
दिल्लीने कळस चढवला आहे !
त्यांना आता जोडेच खावे लागतील,
ज्यांनी सामान्य माणूस
पावलोपावली नडवला आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Tuesday, April 7, 2009

राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो....

राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो....

राजे असा कंटाळा करून चालणार नाही
माझ्याशिवाय तुमच्याशी
खरे कुणीच बोलणार नाही
’गाईड’होण्याची संधीही
मी कशाला हुकवतो?
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो

सुरूवात शिवनेरीपासून?
की,रायगडापासून करायची?
उलटी की सुलटी?
कोणती मळवाट धरायची?
असे कोड्यामध्ये पडू नका,
कुणालाच उपदेश नको,
"आपापसात लढू नका"
तेव्हाही पटले नाही,
आत्ताही पटणार नाही.
मरतील पण सवयीपासून
मागे कुणी हटणार नाही.
म्हातारीच्या मरणाने
काळ बघा कसा सोकावतो?
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो..

शिवबा घडवायचा असेल तर
त्यासाठी जिजाऊ असली पाहिजे
शहाजीच्या मनामध्ये
ही आस ठसली पाहिजे.
पण आजकाल हे सारे
घडताना दिसत नाही
तुमचे चरित्र वाचायला गोड वाटते
पण पचनी पडताना दिसत नाही.
पोकळ मराठी बाणा तर
बघा स्वत:लच फ़सवतो
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

ते बघा नवे देशमुख,
ते बघा नवे देशपांडे,
वतनदारीसाठी टपलेले आहेत
त्यांच्या आतली काळी माणसं
खादीमध्ये लपलेले आहेत.
पराक्रमाला तोड नाही
कर्तुत्वाला जोड नाही
महाराष्ट्राच्या भल्याची
स्वार्थापुढे ओढ नाही
म्हणूनच तर सह्याद्री
आपला माथा झुकवतो
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

ज्यासाठी जान की ’बाजी’ लावावी
तोच खिंडीमध्ये गाठतो आहे
पिसाळांचा सूर्याजी तर
इथे दर फ़ुटा-फ़ुटाला भेटतो आहे.
"आधी लगीन कोंढाण्याचे"
म्हणण्याची
आज तानाजीत हिंमत नाही
बापजाद्यांच्या पराक्रमांची
आज रायबाला किंमत नाही.
इतिहास राहिला नाही
जो तो सोईप्रमाणे
आज इतिहासाला वाकवतो.
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

आपलेच आपल्याला लुटायला
लागले
परक्यांची आवश्यकता नाही
परक्यांनीच लुटले पाहिजे
हा काही त्यांचाच मक्ता नाही.
डोळे मिटलेल्या मांजरीचे
सारे नखरे कळत आहेत
मनातल्या मनात शायिस्तेखानाची
बोटे अजून वळवळ्त आहेत.
आपलाच गनिमी कावा
बघा आपल्यालाच कसा चकवतो?
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

तो बघ प्रतापगड सांगतोय,
इथेच पराक्रम घडला होता.
अफ़जुल्याचा कोथळा
बाहेर पायथ्याशी पडला होता.
अजूनही अफ़जुल्या
तो पराक्रम सांगतो आहे.
आम्ही आमची अक्कल
उगीच वेशीला टांगतो आहे.
मेलेल्यांशी वैर धरून
कुणी अफ़वा इथे पिकवतो
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

तो बघा ज्याचा प्रदेश,
तिथेच त्याचा किल्ला आहे.
इष्टप्रधान मंडळाचा
फ़ायदेशिर सल्ला आहे.
ज्याचा त्याचा झेंडा आहे
ज्याची त्याची राजमुद्रा आहे.
सुखी माणूस तोच,
ज्याच्या अंगी खादीचा सदरा आहे.
डोक्यावरून पाणी चाललेय
जो तो आपल्यापुरते चुकवतो
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

शिवा काशिद,मुरारबाजी,
नेताजी,हिरोजी आणि मदारी
आता भेटाण्याची आशा नाही.
जीवाला जीव देण्याची,
मावळ्यांना आता नशा नाही.
खूप झाल्या सेना,
खूप झाले सेनापती,
सैनिका-सैनिकांची वाटणी आहे.
वाईट वाटण्याचे कारण नाही,
आजच्या राजकारणाची
हीच धाटणी आहे.
निष्ठा दाखवायची खुमखुमी येता
पटकन डिजिटल ब्यानर डकवतो
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

तुमचे युद्धविषयक
धोरण कळले असते तर
ट्ळली असती २६/११
आणि कारगिलही टळले असते.

समुद्रामार्गे येणार्‍या शत्रूचा
आम्हांला अंदाज करता आला नाही.
काही किलोमीटर शत्रू
आत घुसला तरी
आम्हांला तो हेरता आला नाही.

शवपेट्या आणि बुलेटप्रुफ जॅकेटमध्ये
पैसे खावून
आम्ही शहीदांचे आत्मे दुखावतो......

राजे,चला तुम्हांला
तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो......


पुरंदरच्या तहाची परंपरा
आजकाल जोरात पाळली जाते.
परस्परांचा फ़ायदा असेल तर
राजकीय लढाईही टाळली जाते.
राजकीय मांडवली झाली की,
पाच वर्षापुरते तरी भागते.
राजे,छाव्याला जामीन ठेवायला,
वाघाचे काळीज लागते.
दुसर्याच्या जळत्या घरासामोर
आज आम्ही आपले कपडे सुकवतो.
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

राजे,यांना शहाणे समजू नका,
हे तर चक्क बावळे आहेत.
तुम्हाला केलेय देव त्यांनी,
तुमची इथे देवळे आहेत.
लाज वाटते म्हणून सांगतो,
आम्ही पदरचे रेटत नाही.
तुळजा भवानीने तलवार दिलीच कशी?
आमच्या बंडखोर मनाला पटत नाही.
खरा इतिहास राहिला बाजूला,
ओळखा कोण ह्या कंड्या पिकवतो?
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

शेतकर्यांची अवस्था अशी की,
जसा वेढ्यामध्ये पन्हाळा आहे.
बारा महिने तेरा त्रिकाळ
त्यांच्या आयुष्य़ात उन्हाळा आहे.
राजे,चूकुनही बघू नका
त्यांची अवस्था कशी आहे?
विषासाठी पैसा नसेल तर
घराच्या आढ्याला फ़ाशी आहे.
व्याजाने व्याज वाढत जाते
तरीही विचारतात,
हप्ता का थकवतो ?
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

सरकार म्हणाले शिका,
पोरं इथले शिकले आहेत.
शिक्षणाची दुकाने तर
वढ्या-वघळीला टाकले आहेत.
सिंहगडाखालचा पराक्रम तर
खरोखरच बघण्यासारखा होता.
रेव्ह पार्टीच्या थोबाडावर
उच्चभ्रुपणाचा बुरखा होता.
येतील तसे दिवस
आपला महाराष्ट्र धकवतो.
राजे, चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

जसे राजकारणाचे,
तसे साहित्याचेही झाले आहे.
सहकाराला स्वाहाकाराचे
बकासुरी रूप आले आहे.
आया-बहिणींच्या इज्ज्तीची
समस्या तर जटील आहे.
नाक्या-नाक्यावर उभा
जणू रांझ्याचा पाटील आहे.
लोकशाहीचा पाईक मी,
तुमच्या राजेशाहीसमोर
माझा माथा टेकवतो.
राजे, चला
मी तुम्हाला
तु तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो...

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Monday, April 6, 2009

०००००००-वात्रटिका-०००००००
*******************

बाहेरचा पाठिंबा

धोरणात्मक निर्णय घेऊन
लोक मजेत दिवस घालवतात
आपल्या सरकार बरोबर
बाहेरचेही सरकार चालवतात.

सरकारवा फ़ायदा घेतात
पण त्यात सामिल होत नाहीत !
बाहेरून पाठिंबा दिला की,
जबाबदार्या अंगावर येत नाहीत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Friday, April 3, 2009

००००००० वात्रटिका ०००००००
******************

प्रचारसंहिता

प्रचार असावा प्रचारासारखा
उगीच कुणाच्या नकला नको
मुद्दयापुरता मुद्दा काढावा
उगीच कुणाच्या अकला नको.

प्रचार असावा प्रचारासारखा
उगीच कुणावर गरळ नको
उचलली जिभ लावली टाळ्याला
उगीच लोकांवर भुरळ नको.

प्रचार असावा प्रचारासारखा
त्यात कोणतीही तेढ नको !
प्रचारकांना कळते सारे
उगीच पांघरलेले वेड नको !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

वात्रटिका

००००००-वात्रटिका-००००००
*****************
अक्षयकुमारची ’चैन’ बाजी

रेल्वेची चैन खेचावी
तशी रैंप वर चैन खेचली गेली
नजरेतच अश्लिलता असते
अशी थापही सुचली गेली.

रैंप वरच्या अश्लिल चाळ्यांची
नट-नट्यांना कुठे लाज आहे ?
अक्षयकुमार तर बोलुन चालुन
पट्टीचा स्टंटबाज आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
००००००-वात्रटिका-००००००
*****************
अक्षयकुमारची ’चैन’ बाजी

रेल्वेची चैन खेचावी
तशी रैंप वर चैन खेचली गेली
नजरेतच अश्लिलता असते
अशी थापही सुचली गेली.

रैंप वरच्या अश्लिल चाळ्यांची
नट-नट्यांना कुठे लाज आहे ?
अक्षयकुमार तर बोलुन चालुन
पट्टीचा स्टंटबाज आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
००००००-वात्रटिका-००००००
*****************
मुन्नाभाईचा संदेश

गुन्हेगारांना पक्षाध्यक्ष बनवा
पण,लोकांवर काही लादू नका
लोकशाहीच्या नावाखाली
हुकूमशाही काही साधू नका.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण
राजकीय पक्षच रोखू शकतात !
त्यांनी भाई-चारा वाढविला की,
मग भाईसुद्धा सोकू शकतात !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबा.९९२३८४७२६९

Thursday, April 2, 2009

००००००० वात्रटिका ०००००००
******************

राजकीय अंगवस्त्र

अस्तित्वाच्या लढाईत
पक्षांतर हे अस्त्र झाले
राजकीय पक्ष म्हणजे
नेत्यांचे अंगवस्त्र झाले.

पाहिजे तेंव्हा गुंडाळता येते,
पाहिजे तेंव्हा फ़ेडता येते !
आपल्या चवचालपणाचे नाते
लोकशाहीशी जोडता येते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

Wednesday, April 1, 2009

कविता

नववर्षाचा संदेश...


जसे गढूळपणाला हमखास निवळावे लागते
तसे उगवत्यालाही हमखास मावळावे लागते.
जुने जेंव्हा खंगत असते तेंव्हा नवे कुणी रांगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते....
वर्ष,महिने,दिवस आपण असे टप्पे पाडतो
तास,मिनिट,सेकंदासारखे सोईनुसार कप्पे पाडतो
काळाचे खेळी तेंव्हा अनंतात रंगत असते
नववर्ष आपल्याला हेच सांगत असते....

आशेला लागुनच निराशाही येत असते
आपल्या स्वैर स्वप्नांनाही अचूक दिशा देत असते
एकाचे यशस्वी होईल तेंव्हा दुसर्याचे भंगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते.....
नवा नसतो सूर्य,प्रकाशही नवा नसतो,
क्यालेन्डरच्या फ़ड्फ़डाटाने आपल्याला तो नवा भासतो
कुणी करतो संकल्प,कुणी नशेत झिंगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते......

गेलेली संधीही पुन्हा परत आणता येते
आत्मविश्वासाच्या बळावर भविष्य़ही जाणता येते
उगीच वर्तमानाला विसरून कुणी भूतकाळात रंगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच सांगत असते....
त्रुटी कमी करून ,चुका मात्र टाळल्या पाहिजेत
तुमचा जयघोष ऎकुण लोकांना दिशा कळल्या पाहिजेत
कस्तुरीची किर्ती कशी नकळत पांगत असते
नव वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते......

नव्याला सामोरे जाताना जुन्याला थारा नको
पूर्वेच्या स्वागताला पश्चिमेचा वारा नको
आपला गंध आपल्याला कळावा
जशी गाय वासराला हूंगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच सांगत असते.....

कोणताच माणूस कधी आनंदासाठी भांडत नाही
त्याच्याशिवाय मनातला कचरा बाहेर कधी सांडत नाही
मोकळ्या मनाने भांडले की,शत्रुत्व भंगत असते...
नवे वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते......
धावपळ पाठिशी असली तरी,
आनंदाचे गाणे गायले पाहिजे
डोळेही तेच बघतात त्याला जशी संगत असते
नवे वर्ष आपल्याला हेच तर सांगत असते......


वर्षांमागे वर्षॆ अशीच तर सरून जातात
एका वर्षाने माणसं पुन्हा नव्याने तरूण होतात
ते कसले तरूण?
ज्यांच्यात म्हातारपण रांगत असते
नवे वर्ष आपल्याला
हेच तर सांगत असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

वात्रटिका

--------------------------------------------------------------------------------


(१)भटक्यांचे वर्तमान

काही बहाद्दर असे की,
सारे पक्ष फ़िरून आलेत
जिथे जसे चरता येईल
तिथे तसे च्ररून आले.

त्यागाच्या कथा सांगताना
डोळे त्यांचे भरून आलेत
न झालेल्या अन्यायाचा
गाजावाजा ते करून आलेत.

शिरले तिथे मुरले नाहीत
तरीही मुरब्बी ठरून आलेत !
आज इथे नांदता नांदता
उद्याचाही घरोबा करून आलेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

***********************
प्रचार तंत्र

विकासात्मक मुद्द्य़ाच्या पेकाटात
जगजाहिरपणे लाथ घालतात
निवडणूका आल्या की,
भावनिक मुद्द्य़ांना हात घालतात.

हलक्या कानांच्या लोकांमुळेच
कानात गोष्टी फ़ुंकल्या जातात !
पोटापेक्षा ऒठावरील मुद्द्य़ांवरच
निवड्णूका जिंकल्या जातात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)


पाकीस्तानचे भविष्य़

विश्वास,शांतता,माणुसकीची
तिथे दाणादाण होत आहे
पाकीस्तान पाकीस्तान राहिला नाही
त्याचे अतिरेकीस्तान होत आहे.


त्यांनी केला घात त्यांचा
त्यात अतिरेक्यांचा काय दोष होता ?
इतिहासात एकच ओळ असेल,
इथे पाकीस्तान नावाचा देश होता !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)
मोबा.9923847269

वात्राटिका

--------------------------------------------------------------------------------


(१) भटक्यांचे वर्तमान

काही बहाद्दर असे की,
सारे पक्ष फ़िरून आलेत
जिथे जसे चरता येईल
तिथे तसे च्ररून आले.

त्यागाच्या कथा सांगताना
डोळे त्यांचे भरून आलेत
न झालेल्या अन्यायाचा
गाजावाजा ते करून आलेत.

शिरले तिथे मुरले नाहीत
तरीही मुरब्बी ठरून आलेत !
आज इथे नांदता नांदता
उद्याचाही घरोबा करून आलेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

***********************
(२)प्रचार तंत्र

विकासात्मक मुद्द्य़ाच्या पेकाटात
जगजाहिरपणे लाथ घालतात
निवडणूका आल्या की,
भावनिक मुद्द्य़ांना हात घालतात.

हलक्या कानांच्या लोकांमुळेच
कानात गोष्टी फ़ुंकल्या जातात !
पोटापेक्षा ऒठावरील मुद्द्य़ांवरच
निवड्णूका जिंकल्या जातात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)


(३)पाकीस्तानचे भविष्य़

विश्वास,शांतता,माणुसकीची
तिथे दाणादाण होत आहे
पाकीस्तान पाकीस्तान राहिला नाही

त्याचे अतिरेकीस्तान होत आहे.


त्यांनी केला घात त्यांचा
त्यात अतिरेक्यांचा काय दोष होता ?
इतिहासात एकच ओळ असेल,
इथे पाकीस्तान नावाचा देश होता !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)
मोबा.9923847269

वात्रटिका

(१) II शब्द्प्रभूंचे अभंग II कथा,कादंबर्या कविताही पाड्तो परिसंवाद झोड्तो टाईमपास ॥१॥ आमचे आम्हीच खांदले गर्दाड झालो मुर्दाड जगण्यासाठी ॥२॥ कसले स्वातंत्र्य ? कसली अभिव्यक्ती ? एकच युक्ती गेंडोबाची ॥३॥ एका महाबळेश्वरी झाले गर्वहरण झुंडशाहीला शरण । गेलो गेलो ॥४॥ -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड) (२) विरोधाभास अहिंसा राहीली बाजूला तोंडी हिंसेचाच प्रचार आहे आई वाचविते प्राणी लेकराचा वेगळाच विचार आहे. वरुण-वरुण पाहून कधी आतला भरवसा देता येत नाही ! फ़क्त आडनाव लावल्याने कुणाला ’ गांधी’ होता येत नाही !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड) (३)संभाजी बिडी मराठी अस्मितेच्या नावाने पोकळ तुतार्या फ़ुकल्या जातात अजूनही छ्त्रपती संभाजींच्या नावाने महाराष्ट्रात बिड्या विकल्या जातात. त्यांना दॊष कसा तरी कसा द्यावा? ते तर बिड्या विके आहेत ! ज्यांनी निषॆध करायचा तेच खरे बिड्या फुके आहेत !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

चिमटा।दैनिक पुण्यनगरी।22डिसेंबर2008 (४)तरुण तुर्क म्हातारे गर्क पक्षीय घोषणा झाल्या तरूण रक्ताला वाव आहे त्यांच्याच लेकाचे, त्यांच्याच लेकीचे उमेदवारीसाठी नाव आहे. अशा तरूण तुर्कांसाठीच सारे म्हातारे गर्क आहेत ! रक्त नवे असले तरी शेवटी त्यांचेच अर्क आहेत !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड) (५) आता तरी शहाणे व्हा.... आपल्याला मूर्खात काढण्याएवढी दुसरी सोपी गोष्ट नाही जे काढ्ती मूर्खात आपल्याला त्यांचा तर चेहराच स्पष्ट नाही. आपल्या मूर्खपणाची सवय भविष्य़ालाही घातक ठरू शकते ! आपला इतिहास साक्षी आहे मूर्खांवर कुणीही राज्य करू शकते !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड) (५)चळवळ ते वळवळ कुणी मतांचा मागितला जोगवा इथले इंद्रपद मिळविण्यासाठी कुणी लावली जनतेची कवाडे सत्तेचे गवई होण्यासाठी. रामदासाला तर आठवणच नाही नामदेवही ढसाळ निघाला ! बाबासाहेब, चळवळीचा निळा प्रकाशही इथे सूर्याजी पिसाळ निघाला !! -सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

बिहार पॅटर्न .... मराठी वात्रटिका

  आजची वात्रटिका --------------------- बिहार पॅटर्न जसे कर्म तसे फळ, हे लगेच प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्रात जे कमावले, ते बिहारमध्ये गमावले ग...