Friday, April 3, 2009

००००००० वात्रटिका ०००००००
******************

प्रचारसंहिता

प्रचार असावा प्रचारासारखा
उगीच कुणाच्या नकला नको
मुद्दयापुरता मुद्दा काढावा
उगीच कुणाच्या अकला नको.

प्रचार असावा प्रचारासारखा
उगीच कुणावर गरळ नको
उचलली जिभ लावली टाळ्याला
उगीच लोकांवर भुरळ नको.

प्रचार असावा प्रचारासारखा
त्यात कोणतीही तेढ नको !
प्रचारकांना कळते सारे
उगीच पांघरलेले वेड नको !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

No comments: