Sunday, April 24, 2011

प्रायोजित संशयकल्लोळ

लोकपाल विधेयकाची ताकद
भ्रष्टांच्या लक्षात येवू लागली.
त्यांचा बेतालपणाच सांगतो
पळता भुई थोडी होवू लागली.

म्हणूनच लोकांच्या मनामध्ये
संशयाचे बीज पेरीत आहेत !
लोकपाल मसुदा समितीला
सगळे भ्रष्टाचारी घेरीत आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन