Sunday, December 13, 2009

पक्षीय उपेक्षा

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

पक्षीय उपेक्षा

नकार आणि होकार
दोघातले अंतर कळत नाही.
वाट बघून बघुनही
समीकरण जुळत नाही.

एकतर्फी प्रेम म्हणजे
एकतर्फी प्रेम असते !
राजकारणी असो वा सामान्य
सगळ्यांचेच सेम असते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: