Wednesday, December 9, 2009

अरे रामा......

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

अरे रामा......

आता तुम्हीच सांगा
काय गौण? काय प्रधान आहे ?
फुटला का फोडला?
फक्त चर्चेलाच उधाण आहे.

मूळ मुद्दे गौण झाले
नको ते मुद्दे प्रधान होत आहेत !
आपल्या मूर्खपणाचा फायदा
अतिरेकी घेत आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) .

No comments: