Tuesday, December 1, 2009

पॅटर्न ते पेटर्न

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

पॅटर्न ते पेटर्न

कालचे सारे पॅटर्न
आज पून्हा खोटे झाले.
काल विरोधात लढलेल्यांचे
आज साटेलोटे झाले.

नवा दिवस, नवी समीकरणे,
हेच राजकीय सत्य आहे !
मनी पुढे सज्जना,
सारे सारे मिथ्य आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...