Wednesday, December 23, 2009

नो कॉमेंट्स

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

नो कॉमेंट्स

स्वच्छतागृहातल्या भिंतीवर
लोक नको तेवढी घाण करतात.
दुसरीकडे जागा नसल्यासारखी
तिथे बदामातून बाण मारतात.

स्वच्छतागृहातील भिंतीना
असे नको ते बघावे लागते !
सचित्र कॉमेंट्स वाचत वाचत
बिचार्‍यांना जगावे लागते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...