Wednesday, December 9, 2009

दारूबंदीची ऐशीतैशी

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

दारूबंदीची ऐशीतैशी

पिणारे पित आहेत
आम्हांला मात्र चढू लागली.
दारूड्यांबरोबर कारखान्यांची
संख्यासुद्धा वाढू लागली.

लिकर काय ?वाईन काय ?
मद्यार्काचाच डेरा आहे !
दारूबंदीच्या धोरणाला
उत्पादन शुल्काचा फेरा आहे !!


-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...