Monday, May 3, 2021

नाते आणि गोते

आजची वात्रटिका
---------------------

नाते आणि गोते

भुकेलेल्यावर आहे,
खात्या-पित्यावर आहे.
कोरोनाचा कहर,
नात्या-गोत्यावर आहे.

कोरोनाचा सुंभ जळेल,
नात्या-गोटात पीळ ठेवू नका!
एकदिलाने जमेल तसे लढा,
कोरोनाला शरण जाऊ नका !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------------------
फेरफटका-7586
दैनिक झुंजार नेता
3मे2021

 

No comments:

नाते आणि गोते

आजची वात्रटिका --------------------- नाते आणि गोते भुकेलेल्यावर आहे, खात्या-पित्यावर आहे. कोरोनाचा कहर, नात्या-गोत्यावर आहे. कोरोनाचा सुंभ ज...