Wednesday, May 5, 2010

संपाचे हत्यार

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

संपाचे हत्यार

पक्ष आणि संघटनांकडून
संपाचे हत्यार उचलले जाते.
स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी
जनसामान्यांना कुचलले जाते.

जनतेला वेठीस धरून
मागण्यांची वाटाघाटी केली जाते !
संघटना आणि पक्षांकडून
श्रेयाची लाटालाटी केली जाते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

No comments:

अनलॉक वन