Sunday, December 25, 2011

राजकीय उदारीकरण

चांगली ऑफर असेल तर
मुळीच टाळली जात नाही.
पक्षीय स्पृश्य-अस्पृश्यता
मुळीच पाळली जात नाही.

नव्या पिढीचे, नव्या घडीचे
हेच तर धोरण आहे!
नव्या राजकीय परिभाषेनुसार
हे राजकीय उदारीकरण आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन