Saturday, June 26, 2010

सामाजिक न्याय

***** आजची वात्रटिका *****
************************

सामाजिक न्याय

इतरांसाठी खूप केले
सांगा आमच्यासाठी काय आहे?
राजा,हाच आजकालचा
सामाजिक न्याय आहे.

जेंव्हा समाज म्हणजे जात होतो,
जेंव्हा समाज म्हणजे पंथ होतो !
जेंव्हा समाज म्हणजे धर्म होतो,
तेंव्हा सामाजिक न्यायाचा अंत होतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

1 comment:

प्रसाद पवार said...

खूपच छान अश्या वात्रटिका वाचायला मिळाल्या तुमच्या ब्लॉग वरती.

अनलॉक वन