Thursday, June 3, 2010

धर्म-अधर्म

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

धर्म-अधर्म

आघाडी आघाडी रहात नाही,
युतीही युती रहात नाही.
स्वार्थ आडवा आला की,
कुणाची कुणाला भीती रहात नाही.

जमेल तसा हात मग
दुसर्‍याच्या वाट्यावर मारला जातो !
राजकीय धर्मसुद्धा
सरळ फाट्यावर मारला जातो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: