Friday, October 14, 2011

आरक्षणाचा ड्रॉ

ऐका हो ss ऐका ss
आरक्षणाची गंमत ऐका.
जिथे नवरोबा उत्सुक
तिथे उभ्या राहणार बायका.

पदराआडचे राजकारण खेळून
नथीतून तीर मारावे लागतील!
गुडघ्याचे बाशिंग बायकोला बांधून
बुजगावणे उभे करावे लागतील!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...