Thursday, August 13, 2009

हे देवकीनंदना.....

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

हे देवकीनंदना.....

सुख दु:खाचे क्षण सारे
तु सहज भोगले होते.
गोंधळलेल्या अर्जुनालाही
तु सहज योगले होते.

एकपत्नीत्व स्विकारूनही
कॄष्णा, कशातच राम नाही !
तुझे कौतुक यासाठी की,
१६,१०८ जणींना सांभाळणे
हे काही खायचे काम नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: