Saturday, August 29, 2009

अरे रामा.....

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

अरे रामा.....

भाजपा म्हणजे काही
लहान बालक नाही.
संघाने स्पष्ट केले,
आम्ही काही पालक नाही.

सांघिक जबाबदारी
सगळेच टाळू लागले !
ओलाव्या अभावी कमळ
जाग्यावरच वाळू लागले !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...