Thursday, June 11, 2009

निलंबनाचे रहस्य

निलंबनाचे रहस्य

विरोधाचा जोर वाढताच
राजकीय वादळ उठले जाते.
जे नेहमीच उशिरा होते
त्यालाच निलंबन म्हट्ले जाते.


उशिरा सुचलेल्या शहाणपणापुढे
नैतिकता नावाची ढाल असते !
पक्षीय निलंबन म्हणजे तर
तात्पुरती राजकीय चाल असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज