Sunday, July 25, 2010

फुs मंतर

ज्यांना गुरू म्हटले जाते,
तेच अजून शंकीत आहेत.
अडल्या-नडल्या शिष्यांचे
तेच कान फुंकीत आहेत.

शिष्यांबरोबर गुरूंचीही
लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे !
सांगायचीच सोय नाही,
भक्तांना आंधळेपण नडते आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: