Friday, June 3, 2011

भ्रष्टाचारमुक्तासन

उठसुठ उपोषण करणे
ही लोकशाहीतली फॅशन आहे.
रामदेव बाबांचे मात्र
भ्रष्टाचारमुक्तासन आहे.

पवनमुक्तासन,
भ्रष्टाचारमुक्तासन
यातले साम्य ध्यानात येऊ शकते !
रामदेव बाबांचे उपोषण
योगा-योगाने रेकॉर्ड ब्रेक होवू शकते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: