Sunday, June 24, 2012

लग्नाचा प्रस्ताव


लग्नाचा प्रस्ताव

बेडूक म्हणाला बेडकीला,
पावसाचा प्रश्न सोडवून टाकू.
तुझ्या-माझ्या लग्नाचा बार
चल एकदाचा उडवूनटाकू.

बेडकी फुगत म्हणाली,
असे वेडय़ासारखे वागायचे नाही!
तुझ्या-माझ्या लग्नाने
कोल्हय़ाचे लग्नही लागायचे नाही!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...