Monday, June 25, 2012

पळवापळवी

पटपडताळणीच्या धाकाने
नको त्या गोष्टी घडू लागल्या.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा
विद्यार्थ्यांविना ओस पडू लागल्या.

कुणाला वाटेल, पालकांच्या मनाची
ही वळवावळवी आहे!
ही वळवावळवी नाही
ही विद्यार्थ्यांची पळवापळवी आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

नाविलाज