Monday, June 18, 2012

पावसाचा स्वभाव

पाऊस नेहमी मंगल करतो,
पाऊस कधी दंगल करतो
वेधशाळेच्या अंदाजांची
पाऊस नेहमी टिंगल करतो.

पाऊस रुजला जातो,
पाऊस पुजला जातो
कित्येक किलोमीटर पडूनही
पाऊस सें.मी.त मोजला जातो

म्हणूनच पाऊस रुसतो
कुठेतरी दडी मारून बसतो!
भरलेले आभाळही
डोळ्यादेखत मोकळे करून बसतो !!

-सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...