Friday, June 8, 2012

मान्सूनची ओळख


मान्सूनची ओळख

तो म्हणाला, मी मान्सून आहे
ती म्हणाली, ओळख सांग.
वातकुक्कुट यंत्रावरचे कोंबडे
तेव्हा देऊ लागले बांग.

तो वि्रसला, तो बरसला
त्याच्याकडे पुरावा नव्हता.
वीज चमकली, ढग गडगडले
आता त्यांच्यात दुरावा नव्हता.

धपापल्या श्वासाने, मातीच्या वासाने
ती पावसात ¨झिंगत आहे!
मान्सून आला, मान्सून आला
ती ओलेत्यानेच सांगत आहे!!

-सूर्यकांत डॊळसे, पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
चिमटा-3042
दैनिक पुण्यनगरी
8जून 2012
--------------------------

No comments:

कोरोना तह