Friday, February 12, 2010

असून अडचण नसून खोळंबा

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

असून अडचण नसून खोळंबा

शौचालये बांधून बांधून
पाणंदमुक्ती साधली जाते.
जिथे तांब्यावर भागायचे
तिथे आता बादली जाते.

आरोग्यदायी योजनेला
नाही तरी म्हणायचे कसे?
जिथे प्यायलाच मिळत नाही
तिथे धुवायला आणायचे कसे?

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर