Friday, September 4, 2009

गणपतीचा निरोप

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

गणपतीचा निरोप

गणपती आले
गणपती गेले.
गणपतीपेक्षा उंदीरच
जास्त बे-चैन झाले.

उंदीर नाचले होते,
उंदीर पेलेही होते !
ते शुद्धीवर आले तेंव्हा
गणपती गेलेही होते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन