Sunday, September 27, 2009

प्रचारातील मुडदे

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

प्रचारातील मुडदे

शब्दांनी लढायचे सोडून
शस्त्रांनी लढायला लागले.
आचारसंहितेसोबत कार्यकर्त्यांचे
मुडदे पडायला लागले.

हे उमेदवारांचे नाहीतच
हिंसेचेच प्रचार आहेत !
विरोध नाहीतर विरोधकच
संपविण्याचे विचार आहेत !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)