Wednesday, September 30, 2009

बंडखोरीचा आढावा

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

बंडखोरीचा आढावा

कुणाला चुचकारले,
कुणाला बोचकारले,
कुणाला समजून घेतले गेले.
काही बंडोबांकडून मात्र
ऐनवेळी शेपूट घातले गेले.

खरे बंडोबा,खोटे बंडोबा
अखेरच्या क्षणी दिसून गेले !
कुणाच्या हाती लॉटरी,
कुणाचे बंड फसून गेले !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...