Thursday, September 10, 2009

पाडवणूका आणि अडवणूका

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

पाडवणूका आणि अडवणूका

निवडणूका राहिल्यात कुठे ?
त्या पाडवणूका झाल्यात.
पायात पाय घालण्यामुळे
त्यांच्या अडवणूका झाल्यात.

निवडून आणण्यापेक्षा
पाडापाडीवरच भर आहे !
गॊंड घोळायचा झाला की,
प्रत्येकाचीच तंगडी वर आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन