Wednesday, September 16, 2009

इकॉनॉमी फॅड

***** आजची वात्रटिका *****
*********************

इकॉनॉमी फॅड

साधी रहाणी,उच्च विचार
हे फार काळ झेपणार नाही.
काटकसरीचे सोंगही
लोकांपासून लपणार नाही.

एकाचे पाहून दुसर्‍याचे
इकॉनॉमीक फॅड आहेत !
हे गृहीत धरू नका
सामान्य माणसं मॅड आहेत !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...