Sunday, November 22, 2009

रामशास्त्री ते दामशास्त्री

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

रामशास्त्री ते दामशास्त्री

लोकशाहीचे आधारस्तंभ
पैशाला पासरी आहेत.
रामशास्त्री सांगु लागले,
आमच्यातच दामशास्त्री आहेत.

याचेच शास्त्रीय विश्लेषण
रामशास्त्री करायला लागले !
लेखणी नावाचे शस्त्र
बुमरॅंग ठरायला लागले !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...