Sunday, November 15, 2009

नट्यांचे कपडे

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

नट्यांचे कपडे

वरून खालीच नाही तर
खालुनही वर सरकू लागल्रे.
फॅशनच्या नावाखाली
नको नको तिथे टरकू लागले.

घालाणार्‍यांना नसली तरी
बघणार्‍यांना लज्जा वाटते आहे !
कुणाचे चेहरे आंबट तर
कुणाला फुकटची मज्जा वाटते आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...