Wednesday, November 25, 2009

चौकशी अहवाल

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

चौकशी अहवाल

नवर्‍यावर विश्वास नसतो,
बाकी जगाचा मात्र आदर करते.
नवर्‍याच्या चौकशी अगोदरच
बायको कृती अहवाल सादर करते.

बायकोचा एकसदस्यीय आयोग
तसा पूर्वग्रह्दुषित असतो
ठरवून काढलेले निष्कर्ष
नवरा बिचारा सोशित असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

कोरोना आर्ट

आजची वात्रटिका ---------------------------- कोरोना आर्ट कोरोनाची फक्त भीती नाही, आता तर त्याचा वीट आहे. तरीही त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आत...