Tuesday, April 6, 2010

राजकीय आदर्श

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

राजकीय आदर्श

विद्यार्थ्यांनो आणि शेतकर्‍यांनो,
हे तुमच्या लक्षात आलेय का ?
राजकारण्यांनी आत्महत्या केल्यात
असे कधीतरी झालेय का ?

लढाऊ वृत्ती आणि चिवटपणा
तुम्ही लक्ष देण्यासारखा आहे !
राजकारण्यांचा हा आदर्श
खरोखरच घेण्यासारखा आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...