Sunday, April 25, 2010

आयपीएल घोटाळा

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

आयपीएल घोटाळा

खेळात मनोरंजन घातले की,
त्याचा बरोबर सेल होतो.
खेळात राजकारण घुसले की,
त्याचा आयपीएल होतो.

राजकीय भेसळ किती असावी?
यालाही ठराविक माप आहे !
आयपीएल घोटाळा साधा नाही
तो तर बोफोर्सचा बाप आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

No comments:

अनलॉक वन