Saturday, April 24, 2010

लंगोटी यार

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

लंगोटी यार

आपले कसले लंगोटी यार?
ऐकणारांना तरी पटले पाहिजे.
नट्यांच्याच मित्रांनाच
खरे ’लंगोटी यार’ म्हटले पाहिजे.

तोलून मापूनच बोलावे
शब्दांचे अर्थ फार असतात !
जे लंगोट्या घालतात
त्यांनाच लंगोटी यार असतात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

1 comment:

वडाची साल.. ...