Sunday, April 18, 2010

अधिक मास

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

अधिक मास

जावयां‍ची होते चांदी
तसा सतत वरती गोंडा असतो.
अधिकाचा मास म्हणजे
सासर्‍य़ाच्या पायावर धोंडा असतो.

सासुरवाडीसाठी तर
हा दुष्काळात तेरावा होऊन जातो !
जावाई नावाचा दहावा ग्रह
अधिकाचा बोनस घेऊन जातो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

No comments: