Saturday, August 20, 2011

कलमाडी बोले राजाला

पूर्वीच लोकपाल आले असते तर
किती बरे झाले असते.
तुमच्या-माझ्या नशिबात
हे दिवस कशाला आले असते?

ना होता माझा खेळखंडोबा,
ना तुमचा बॅण्ड वाजला असता!
लोकपालाचा वचक असता तर
भ्रष्टाचार कशाला माजला असता!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन