Friday, August 12, 2011

प्रति सेन्सॉरशिप


सेन्सॉरची सेन्सॉरशिप
बोर्डावर यायला लागली.
जिकडे तिकडे प्रति सेन्सॉरशिप
निर्माण व्हायला लागली.

प्रति सेन्सॉरशिप तर
कलेसाठी धोक्याची तर!
तथाकथित सेन्सॉरवाल्यांना
प्रतिक्षा फक्त मोक्याची आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन