Friday, August 24, 2012

धक्के निवारक


आजचा घोटाळा बघून
कालचा घोटाळा विसरला जातो.
जसा पहिला आवरेपर्यंत
नवा पसारा पसरला जातो.

घोटाळय़ाचे धक्के असे
घोटाळय़ामुळेच पचले जातात!
घोटाळेबहाद्दरांचे आभार माना
त्यांना नवे घोटाळे सुचले जातात!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: