Thursday, August 30, 2012

मुहूर्ताचे बघा!


कितीही नाही म्हटले तरी
कसाब तसा लक्की आहे.
उशिरा का होईना पण
त्याची फाशी नक्की आहे

तेही देशद्रोहीच आहेत
ज्यांना कुणाला अजून वाटते
कसाब जगायला हवा!
पुन्हा हसू टाळण्यासाठी
एकदाचा मुहूर्त बघायला हवा!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)
   मो. : 9923847269

No comments: