Monday, September 10, 2012

अंगार्‍याचा चमत्कार

कुणाच्या फोटोतून काही
उगीच अंगारा गळत नाही.
आंधळ्या भक्तीला
हातचलाखीही कळत नाही.

उरल्या-सुरल्या अकलेलाही
डोळ्यादेखत गुंगारा असतो !
नाही तरी राख म्हणजेच
चमत्कारीक अंगारा असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन