Tuesday, August 3, 2010

कॉमन-वेल्थ

कॉमन वेल्थपूर्वीच
मैदानं गाजू लागले.
झालेला खेळखंडोबा बघून
भारतीय लाजू लागले.

खायचे तेवढे खाऊन घ्या
ही तर कॉमन-वेल्थ आहे !
जो फुकटचे खाईल
त्याचीच तगडी हेल्थ आहे !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: